Nieuwbouwvergunningen

 • Aantal vergunde nieuwe gebouwen daalt tot 18.900 in 2017

  In 2017 werd machtiging tot nieuwbouw verleend voor 18.900 nieuwe gebouwen, waarvan het grootste gedeelte van residentiële aard (bijna 16.000). Voor de nieuwbouw is dit het op één na laagste aantal dat genoteerd werd sinds 1996. Enkel in 2015 werden er nog iets minder nieuwe gebouwen vergund dan in 2017.

 • Aantal vergunde nieuwe woningen neemt toe vanaf 2005

  Hoewel er minder nieuwe gebouwen worden vergund, komen er toch meer nieuwe woningen bij. Dat komt door een toename van het aantal woningen in appartementsgebouwen (flats) in plaats van eengezinswoningen (woonhuizen).

  In 2017 was 65% van de vergunde woningen een appartement, in 1996 was dit nog 35%. Rond 2000 lag het ritme van het totaal aantal vergunde nieuwbouwwoningen nog op 30.000 tot 35.000 per jaar. Vanaf 2005 worden in de meeste jaren 35.000 tot 40.000 nieuwe woningen per jaar vergund. 

 • Nagenoeg gelijke aangroei van aantal nieuwbouwvergunningen in 3 gewesten

  Voor de 3 gewesten was 2006 een jaar met veel nieuwbouwvergunningen: in totaal werden in dat jaar in België meer dan 61.000 nieuwe woningen vergund. Nadien daalde het aantal nieuwbouwvergunningen in de andere gewesten relatief meer dan in het Vlaamse Gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest daalde het aantal nieuwbouwvergunningen tussen 2006 en 2017 met 51%. In het Vlaamse Gewest waren er 11% minder bouwaanvragen in 2017, in het Waalse Gewest 27%. 

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

mei 2019

Meer cijfers

Contact