Nieuwbouwvergunningen

 • Aantal vergunde nieuwe gebouwen daalt licht in 2019

  In 2019 werd in het Vlaamse Gewest machtiging tot nieuwbouw verleend voor bijna 26.000 nieuwe gebouwen, waarvan het grootste gedeelte betrekking heeft op een woongebouw (residentieel). In vergelijking met 2018 gaat de residentiële nieuwbouw erop achteruit maar blijft op een hoger niveau dan in de periode 2007-2017. De stijging in de niet-residentiële nieuwbouw is opmerkelijk. Met iets meer dan 5.300 nieuwe gebouwen is dit het hoogste aantal sinds de start van de datareeks.

 • Aantal vergunde nieuwe woningen daalt eveneens in 2019

  Een gebouw van residentiële aard kan meerdere woningen (wooneenheden) omvatten. Daarom ligt het aantal vergunde nieuwbouwwoningen hoger dan het aantal vergunde nieuwbouwgebouwen.

  In 2019 werd de nieuwbouw van ruim 42.900 nieuwe woningen vergund. Dat zijn 6.600 minder nieuwbouwvergunningen dan het jaar voordien. Toch ligt de woningnieuwbouw nog relatief hoog. Rond het jaar 2000 lag het ritme van het totaal aantal vergunde nieuwbouwwoningen nog op 30.000 tot 35.000 per jaar. Vanaf 2005 worden in de meeste jaren 35.000 tot 40.000 nieuwe woningen per jaar vergund. 

  58% van de vergunde woningen in 2019 was een flat, in 1996 was dit nog 35%. Het aantal vergunde nieuwe flats lag in 2019 wel opmerkelijk lager dan in 2018. In 2019 ging het om bijna 25.000 flats, in 2018 om ruim 31.000.

  Met een aantal van bijna 18.000 vergunde nieuwe woonhuizen blijft ook de nieuwbouw van woonhuizen hoog en gaat dit opnieuw richting het niveau van het jaar 2005.

 • Naast grootsteden ook meer dan 1.000 vergunde nieuwe woningen in Knokke-Heist

  In Gent lag het aantal vergunningen voor nieuwe woningen in 2019 het hoogst (1.827). Naast de grootsteden Antwerpen en Gent reikte ook Knokke-Heist meer dan 1.000 vergunningen voor nieuwe woningen uit. Herstappe is de enige Vlaamse gemeente waar in 2019 geen nieuwe woning werden vergund.

 • Gewesten kennen verschillende trend bij vergunningen nieuwbouwwoningen

  Voor de 3 gewesten was 2018 een jaar met veel nieuwbouwvergunningen: in totaal werden in dat jaar in heel België meer dan 62.600 nieuwe woningen vergund. In 2019 ging het voor alle gewesten samen om 56.100 nieuwe woningen, dat is 10% minder dan in 2018.

  Vergeleken met 2018 waren er in 2019 in het Vlaamse Gewest 13% minder bouwaanvragen voor nieuwe woningen, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 10%. In het Waalse Gewest steeg de nieuwbouwaanvraag met 2%.

Bronnen

Statbel: Bouwvergunningen

Publicatiedatum

7 mei 2020

Volgende update

mei 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies