Statistisch nieuws

  • 7 november 2018

Studiedag Sprekende cijfers

Trefzeker communiceren van statistiek voor betere beslissingen  
Cover Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor
  • 8 mei 2018

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en survey Samenleven in Diversiteit

Op dinsdag 8 mei werden in Mechelen de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en de resultaten van de survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) voorgesteld.
Kaart Vlaanderen
  • 10 januari 2018

Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035

Infodag: woensdag 28 februari 2018, voormiddag Brussel, Herman Teirlinckgebouw Vlaamse overheid  
SVR-verkenning
  • 7 december 2017

Religieuze betrokkenheid en leefvormen in het Vlaamse Gewest en in Europa

De mate van religieuze betrokkenheid vormt in het Vlaamse Gewest en in Europa nog steeds een duidelijke scheidingslijn inzake de keuze voor een huwelijk en voor een echtscheiding, niet inzake het samenwonen met een partner of het ouderschap.
Vak aankruisen
  • 13 maart 2018

Survey Sociaal-culturele Verschuivingen in Vlaanderen editie 23 van start

De survey Sociaal-culturele Verschuivingen in Vlaanderen is weer van start gegaan. Dit keer al de 23e editie. De survey peilt naar waarden, opvattingen en overtuigingen van Vlamingen met betrekking tot maatschappelijk en beleidsrelevante thema's.
Geert Bourgeois, openingsspeech Statistiek Vlaanderen
  • 18 december 2017

Statistiek Vlaanderen: Geloofwaardige cijfers voor een sterke democratie

Statistiek Vlaanderen is het nieuwe netwerk voor openbare statistiek in Vlaanderen.  Door een gecoördineerde aanpak wil het netwerk een aanspreekpunt zijn voor iedereen die kwaliteitsvolle, onafhankelijke en relevante statistieken en data over Vlaanderen wil vinden.
logo STV
  • 21 november 2017

Betere leerkansen maar tegelijk ook meer werkstress in tertiaire dienstensector

Nieuwsbrief Stichting Innovatie en Arbeid 14 november 2017
Op reis met het vliegtuig
  • 22 januari 2018

Satellietrekening Toerisme 2016

Terreur heeft weinig impact op toegevoegde waarde van toerisme in het Vlaamse Gewest; in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voelde men daarentegen wel de gevolgen.
SVR-verkenning
  • 8 december 2017

Het economisch welzijn en de economische waarde van Vlaamse mantelzorgers

Mantelzorgers ervaren door hun zorgengagement impact op verschillende levensdomeinen waaronder hun materieel-economisch leven. Een deel van de mantelzorgers maken, omwille van de zorg, extra kosten, gaan minder werken en ervaren financiële  belasting.
Man en vrouw bekijken een huis om samen te wonen
  • 13 november 2017

Gehuwd of ongehuwd samenwonen met een partner en/of kinderen

In het Vlaamse Gewest is sinds de eeuwwisseling het percentage gehuwden verder gedaald. De toename van het ongehuwd samenwonen heeft deze daling niet volledig kunnen compenseren, waardoor globaal genomen het percentage volwassenen dat met een partner samenwoont, is gedaald.