Nieuwsgebruikprofiel

 • Stijging gebruik internet om nieuws te volgen, daling gebruik televisie en kranten

  In 2017 gebruikte 65% van de volwassen Vlamingen het internet om het nieuws te volgen. In 2007 lag dat percentage op 27%. 
  Het nieuws volgen via de radio is stabiel gebleven doorheen de jaren: het aandeel fluctueerde rond 80% over de hele periode van 2000 tot 2017.  
  Naar televisie kijken om het nieuws te volgen vertoont een omgekeerde trend: het aandeel dat dit minstens wekelijks doet, daalde van 93% in 2000 tot 84% in 2017. 
  De krant lezen om het nieuws te volgen, bleef stabiel op zo’n 65% tussen 2000 en 2010, met uitzondering van 2009 (60%). Na 2013 daalde het krantengebruik voor nieuwsopvolging tot 55% in 2017. 

 • Mannen, jongeren en hoogopgeleiden gebruiken vaker internet om nieuws te volgen

  Meer mannen (42%) dan vrouwen (32%) maken dagelijks gebruik van het internet om nieuws te volgen. 20% van de mannen en 29% van de vrouwen gebruikt nooit het internet om nieuws te volgen.
  Van de jongeren gebruikt bijna de helft (45%) het internet dagelijks om nieuws te volgen, bij de ouderen is dat een kwart (25%). 
  48% van de hoogopgeleide Vlamingen gebruikt het internet om nieuws te volgen, bij laagopgeleiden is dat maar 19%. Meer dan de helft (53%) van de laagopgeleide Vlamingen gebruikt nooit het internet om het nieuws te volgen. 

 • 1 op 2 60-plussers leest dagelijks krant om nieuws te volgen

  Iets meer mannen (33%) dan vrouwen (29%) lezen dagelijks de krant om het nieuws te volgen. Bij vrouwen ligt het aandeel dat nooit de krant gebruikt iets hoger dan bij mannen.
  60-plussers (51%) lezen veel vaker dagelijks de krant om het nieuws te volgen dan 18-39-jarigen (16%). Bij 40-59-jarigen gaat het om 30%. 
  Er is weinig verschil tussen hoogopgeleide en laagopgeleide Vlamingen in het gebruik van de krant om dagelijks het nieuws te volgen.

 • Ouderen en hoogopgeleiden luisteren vaker naar radio voor nieuws

  Nagenoeg evenveel mannen (56%) als vrouwen (55%) luisteren dagelijks naar de radio om het nieuws te volgen.
  60-plussers (64%) maken meer gebruik van de radio dan 18-39-jarigen (44%) om dagelijks het nieuws te volgen.
  Hoogopgeleide Vlamingen (62%) luisteren vaker dagelijks naar de radio voor het nieuws dan middengeschoolde (54%) en laaggeschoolde Vlamingen (50%). 

 • Ouderen en laaggeschoolden kijken vaker naar nieuws op televisie

  Bijna evenveel mannen (50%) als vrouwen (49%) kijken dagelijks naar de televisie om het nieuws te volgen.
  60-plussers (83%) maken veel meer gebruik van de televisie dan 40-59-jarigen (50%) en 18-39-jarigen (21%) om dagelijks het nieuws te volgen.
  Laagopgeleide Vlamingen (69%) kijken meer dagelijks televisie voor het nieuws dan middengeschoolden (46%) of hooggeschoolden (39%). 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-Survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

maart 2019

Meer cijfers

Contact