Nitraat in grondwater

  • Daling van gewogen gemiddelde nitraatconcentratie zet zich recent niet door

    Over de periode 2007-2016 is de gewogen gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater in landbouwgebied op filterniveau 1 langzaam gedaald met ongeveer 1,3 mg nitraat (NO3) per liter per jaar. In 2015 en 2016 zijn de gemiddelde gewogen nitraatconcentraties lichtjes gestegen, mogelijk onder invloed van de weerssituatie. Door de droge en warme omstandigheden in de zomer en het najaar van 2015 en 2016 zijn verhoudingsgewijs minder eerste filters bemonsterd door droogstand of te beperkte watervoeding. De oorzaak van de bijkomende stijging in 2016 ten opzichte van 2015 is echter onduidelijk.

  • Aandeel meetpunten met overschrijding nitraatnorm daalt niet verder

    Het aandeel meetpunten dat de nitraatnorm overschrijdt, vertoont een duidelijke daling tot en met 2014 die zich echter niet doorzette in 2015 en 2016. Sinds 2014 schommelt het overschrijdingspercentage rond 34%.

Bronnen

Milieurapport (MIRA), Vlaamse milieumaatschappij (VMM): Nitraat in grondwater

Definities

Filterniveau 1: het grondwater wordt gemeten op drie dieptes of filters. Filter 1 is de bovenste filter.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies