Nitraat in oppervlaktewater

  • Afname van de gemiddelde nitraatconcentratie jongste jaren stilgevallen

    De gemiddelde nitraatconcentratie in oppervlaktewater in landbouwgebied is tussen 2005-2006 en 2013-2014 verbeterd, maar daalt sindsdien niet verder.

  • Stop daling van het aandeel meetplaatsen waar drempelwaarde wordt overschreden

    Het aandeel meetplaatsen met een overschrijding van de drempelwaarde, is tussen 2005-2006 en 2013-2014 afgenomen. Ook hier zet die verbetering zich nadien niet meer door. In het winterjaar 2016-2017 overschreed bijna 21% van de meetplaatsen de drempelwaarde.

Bronnen

Milieurapport (MIRA), Vlaamse milieumaatschappij (VMM): Nitraat in oppervlaktewater

Definities

Winterjaar: een winterjaar loopt vanaf 1 juli van een kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies