Nitraatresidu

  • Gemiddelde nitraatresidu neemt weer licht toe

    Het gewogen gemiddelde nitraatresidu in 2017 bedroeg 75 kg nitraatstikstof per hectare.  Daarmee nam het gemiddelde nitraatresidu in 2017 na een beperkte daling in 2016 weer licht toe.

    Net zoals de hogere nitraatresidu’s in 2009 en 2011 deels verklaard werden door uitzonderlijke weersomstandigheden, was er ook in 2017 sprake van uitzonderlijke droogte en warmte wat leidde tot een hoger nitraatresidu voor een aantal gewassen (zoals maïs, bieten, aardappelen, groenten en sierteelt).

    Daarnaast heeft het opvolgingssysteem van MAP5, waarbij landbouwers met een te hoog nitraatresidu in een bepaald jaar verder opgevolgd worden met een nitraatresiducontrole op perceels- of bedrijfsniveau in het daaropvolgende jaar, er toe geleid dat het aandeel opvolgpercelen in de staalnamecampagne aanzienlijk is toegenomen sinds 2015. Het gewogen gemiddelde nitraatresidu van de opvolgpercelen is hoger dan van de controlepercelen en weegt de laatste 3 jaar daardoor zwaarder door in het globale gewogen gemiddelde.

Bronnen

Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Mestrapport

Definities

Nitraatresidu: gewassen nemen om te groeien stikstof op in de vorm van nitraat. De nitraten die niet opgenomen worden door de gewassen, blijven op het einde van het groeiseizoen achter in de bodem als residu, vandaar de term ‘nitraatresidu’. 

MAP5: het 5de mestactieprogramma voor de periode 2015-2018.  

Publicatiedatum

29 augustus 2019

Volgende update

januari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies