Huursubsidies

Bron

Agentschap Wonen-Vlaanderen

 

Definities

Huursubsidie: een premie die men kan ontvangen bij 1) verhuis van een onbewoonbare, ongeschikte of overbewoonde woning naar een geschikte woning, 2) verhuis van een woning die onaangepast is aan leeftijd of handicap naar een aangepaste woning, 3) verhuis naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, 4) bij daklozen: verhuis naar een geschikte woning.

Huurpremie: een premie voor wie 4 jaar of langer ononderbroken voor een sociale huurwoning op een wachtlijst staat bij een domiciliemaatschappij (= een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar de kandidaat-huurder woont). Het is een premie die de huur van een privé-huurwoning betaalbaar houdt, in afwachting van de beschikbaarheid van een sociale huurwoning. De huurpremie is een stelsel met “semi-automatische” toekenning van rechten. Potentieel rechthebbenden die 4 jaar op de wachtlijst staan en volgens de gegevens van het centrale register van kandidaat-huurders voldoen aan de voorwaarden voor de huurpremie, krijgen een aanvraagformulier toegestuurd. Zodra ze dat terugsturen samen met hun huurcontract, behandelt het agentschap de aanvraag.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De gegevens komen uit administratieve registraties van de ingediende en uitbetaalde dossiers.

Het huursubsidiestelsel bestaat reeds sinds 1992 maar werd ondertussen een aantal keer grondig gewijzigd: in 2007, 2014 en 2019. De huurpremie werd ingevoerd vanaf 2012. In 2014 en 2019 werd het huurpremiebesluit grondig gewijzigd.

 

Referenties

Wonen Vlaanderen:  jaarverslag

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek