Aantal sportclubs

 

Bron

Sport Vlaanderen, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

In 2016 gebeurde een nulmeting van het aantal sportclubs per gemeente. Op 31 december van elk jaar wordt vanaf dan telkens een meetpunt voorzien. De reeks is een optelsom van het aantal sportclubs per gemeente. Om te bepalen tot welke gemeente een sportclub geteld wordt, gebruikt Sport Vlaanderen een watervalsysteem. Indien de sportclub gebruik maakt van een infrastructuur, wordt de gemeente van de sportinfrastructuur geteld als gemeente van de sportclub. Indien een sportclub geen gebruik maakt van sportinfrastructuur (bijvoorbeeld bij wandelen, wielertoerisme, joggen,…), wordt het correspondentieadres genomen om te bepalen tot welke gemeente een sportclub behoort. Indien er geen correspondentieadres beschikbaar is maar wel een maatschappelijke zetel, wordt de maatschappelijke zetel genomen om de gemeente te bepalen. Er zijn enkele gemeenten waar een zaalvoetbal- of minivoetbalcompetitie gespeeld wordt met enkele tientallen sportclubs die sporadisch gebruik maken van een gemeentelijke sportinfrastructuur. Deze sportclubs worden tot die gemeente gerekend.

Omdat sommige sportclubs in meer dan één gemeente actief zijn ligt het aantal unieke sportclubs wat lager. Een eerste meting van het aantal unieke sportclubs gebeurde op 31 december 2017. Ook een optelsom van de sportclubs naar sporttak geeft een hoger aantal dan het aantal unieke sportclubs, aangezien een sportclub meer dan 1 sporttak kan aanbieden. De data in de kaart voor Vlaanderen betreffen de situatie in november 2018.

 

Referenties

Sport Vlaanderen: Vind een sportorganisatie

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek