Behandeling voor diabetes

 

Bron

InterMutualistisch Agentschap (IMA), bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Behandeling voor diabetes: personen (rechthebbenden) die op basis van hun soort zorgconsumptie kunnen geïdentificeerd worden als personen met diabetes mellitus (suikerziekte). Het gaat dan om 1 of meer van volgende kenmerken:

  • terugbetalingen voor verstrekte geneesmiddelen ter behandeling van suikerziekte (antidiabetica);
  • een diabetesconventie hebben afgesloten;
  • een diabetesopvolging hebben (voorheen diabetespas);
  • in een zorgtraject diabetes zitten.

Het betreft de prevalentie in een bepaald jaar (periodeprevalentie en niet een puntprevalentie (op een bepaalde datum).

Vrouwen die bevielen in een betreffend jaar worden niet meegerekend om zwangerschapsdiabetes uit te sluiten.

Rechthebbenden: 98% van de Belgische bevolking is rechthebbende, dit betekent dat de persoon in orde is met de verplichte ziekteverzekering en een domicilie-adres in België heeft.

In 2016 was er een wijziging in de nomenclatuur voor de diabetesconventies en de diabetesopvolging.

Per 1.000 inwoners: Het IMA berekent het totale aantal inwoners voor de jaarperiode (inclusief alle geboortes en overlijdens) op basis van alle personen ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (niet op basis van de wettelijke bevolking ingeschreven in het Rijksregister op een bepaalde datum). 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

In België zijn er 7 ziekenfondsen actief. Deze ziekenfondsen verzamelen heel wat gegevens om hun taken uit te kunnen voeren. Dit zijn administratieve gegevens zoals bijvoorbeeld het geslacht en de leeftijd van de leden of facturatiegegevens. Wanneer iemand is opgenomen in het ziekenhuis of bijvoorbeeld bij zijn arts is geweest, registreert het ziekenfonds deze gegevens. Het ziekenfonds betaalt een groot deel van de kosten terug aan de patiënt. Deze kosten worden enkel terugbetaald indien zij gereglementeerd zijn binnen de verplichte ziekteverzekering. Alle codes van verstrekkingen zijn verzameld en verklaard in ’de nomenclatuur’. Deze nomenclatuur kan men terugvinden op de website van de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering  (RIZIV).

Hetzelfde principe wordt toegepast voor de geneesmiddelen afgeleverd in apotheken (openbare officina) of in het ziekenhuis, die volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden door de ziekteverzekering

In de IMA-Atlas kan men indicatoren raadplegen over socio-demografische kenmerken en het gebruik van gezondheidszorgen. Deze indicatoren zijn beleidsrelevant en opgesteld op basis van de permanente databanken van het InterMutualistisch Agentschap. Als bezoeker heeft men toegang tot op verschillende geografische niveaus. Indien statistisch relevant worden indicatoren tot op het niveau van de wijk en de statistische sector berekend. Omwille van privacy worden sommige indicatoren niet weergegeven tot op dit detailniveau. Specifieke indicatoren zijn beschikbaar per ziekenhuis.

Het aandeel personen met een behandeling voor diabetes verschilt van het aandeel personen dat in de Belgische Gezondheidsenquête aangeeft diabetes te hebben (Chronische ziekten en aandoeningen) alsook van het aandeel dat in het Belgische Gezondheidsonderzoek op basis van metingen van waarden in het bloed diabetes heeft (Gezondheidsonderzoek). 

 

Referenties

InterMutualistisch Agentschap (IMA): IMA-atlas

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek