Prostaatkanker en borstkanker

 

Bron

Stichting Kankerregister, Belgian Cancer Registry

European Cancer Information System

 

Definities

Om het risico op kanker te kunnen vergelijken tussen de verschillende leeftijdscategorieën, worden de absolute aantallen per leeftijdscategorie herrekend naar eenzelfde populatiegrootte (aantal nieuwe diagnoses per 100.000 personen).

 Nieuwe diagnose prostaatkanker: aantal nieuwe diagnoses per 100.000 mannen in een jaar

Nieuwe diagnose borstkanker: aantal nieuwe diagnoses per 100.000 vrouwen in een jaar

Voorkomen van prostaatkanker en borstkanker bij vergelijkingen van gebieden (gewesten, landen): Om de vergelijking tussen de gebieden correcter te maken wordt het aantal kankers per 100.000 mannen/vrouwen gestandaardiseerd naar leeftijd van de Europese standaardbevolking. Per gebied kan immers de leeftijdsopbouw van de bevolking verschillen; de opbouw van de Europese standaardbevolking wordt gehanteerd.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Stichting Kankerregister verzamelt gegevens over alle nieuwe kankerdiagnoses in België en de follow-up ervan. Op basis van die informatie brengt zij de aard en de omvang van kanker in België in kaart. Die informatie bundelt zij geregeld in een publicatie. Daarnaast verzamelt de Stichting Kankerregister ook alle anatomopathologische testresultaten in het kader van vroegtijdige opsporing van bepaalde kankers (baarmoederhals- borst- en colonkanker).

European Cancer Information System databank (ECIS) verzamelt informatie van de nationale kankerregisters. Op basis van deze gegevens werden volgens de standaardmethode vergelijkbare cijfers inzake het voorkomen van kanker en de kankersterfte voor 2018 geschat (zie toelichting).

 

Referenties

 

Stichting Kankerregister, Belgian Cancer Registry

European Cancer Information System

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek (hyperlink)