Gezonde levensverwachting

 

Bron

Standardized Procedures for Mortality Analysis (SPMA), Sciensano, bewerking Statistiek Vlaanderen

European Core Health Indicators, European Commission, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Gezonde levensverwachting op specifieke leeftijden: het aantal of percentage jaren van de totale resterende levensverwachting op specifieke leeftijden naar schatting zonder beperkingen in het dagelijkse functioneren (no activity limitation) gegeven de sterfte- en gezondheidscijfers van een bepaald jaar. Ook Health Expectancy of Healthy Life Years genoemd.

Naast de totale levensverwachting bij de geboorte of op een bepaalde leeftijd kan men nagaan hoeveel van de te verwachten resterende jaren in goede of in slechte gezondheid zullen zijn. Er zijn meerdere kenmerken om goede en slechte gezondheid van elkaar te onderscheiden. Hier wordt 'beperkingen in het dagelijkse functioneren' gebruikt.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Een afdeling van Sciensano, het vroegere Wetenschappelijke Instituut voor de Volksgezondheid (WIV), ontwikkelde een platform (Standardized Procedures for Mortality Analysis) of SPMA. Het doel van dit instrument is de analyse van vitale statistieken over geboorte en sterkte te vergemakkelijken.

SPMA gebruikt voor de berekeningen de Sullivan methode. De sterftegegevens (2001, 2004, 2008, 2013) zijn afkomstig van Statbel. De gegevens over de gezondheidstoestand zijn afkomstig van de Belgische Gezondheidsenquêtes (2001, 2004, 2008, 2013). Er werd hier gebruik gemaakt van het antwoord op de vraag “Bent u vanwege deze ziekte(n), aandoening(en) of handicap(s) belemmerd in uw dagelijkse bezigheden?” met als antwoordmogelijkheden ‘Neen, lichte beperking, matige beperking, ernstige beperking’.

Zie Methods Health Expectancy

De gezonde levensverwachting (Healthy Life Years (HLY) indicator) wordt hier berekend als het verwachte aantal resterende levensjaren vanaf een bepaalde leeftijd zonder langdurige beperkingen in de dagelijkse activiteit (without long-term activity limitation). Het wordt berekend door de totale levensverwachting te verminderen met het verwachte aantal jaren met langdurige beperkingen in de dagelijkse activiteiten. ECHI maakt gebruik van de Sullivan method gebaseerd op life table data en de leeftijdsspecifieke cijfers inzake langdurige beperkingen in de dagelijkse activiteiten (age-specific period prevalence data on long-term activity limitations). Nationale demografische data en sterfte data vormen de basis voor de leeftijdsspecifieke sterfte en overlevingstabellen. De data inzake de langdurige beperkingen in het dagelijkse leven zijn afkomstig van enquêtes gecoördineerd door Eurostat. Sinds 2014 wordt gebruik gemaakt van de European Statistics of Income and Living Conditions (EU-SILC) survey om de HLY te berekenen. De survey omvat een vraag inzake de algemene beperkingen in de dagelijkse activiteiten (GALI - Global Activity Limitation Schaal): “Gedurende de voorbije 6 maanden, in welke mate was u door een gezondheidsprobleem beperkt in uw dagelijkse activiteiten (werk, huishouden, ontspanning, persoonlijke verzorging….)”. De antwoordmogelijkheden zijn: ‘Ernstig beperkt, beperkt maar niet ernstig (matig beperkt), niet beperkt’. Omwille van het lage aantal personen dat ‘ernstig beperkt’ aangeeft wordt ‘ernstig beperkt’ en ‘matig beperkt’ samengenomen voor de berekening van HLY.

 

Referenties

Sciensano: Standardized Procedures for Mortality Analysis in Belgium

European Commission: European Health Core Indicators

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek