Zorg en ondersteuning kinderen – formele opvang

 

Bron 

Agentschap Opgroeien 

 

Definities 

De cijfers zijn gebaseerd op administratieve gegevens van het Vlaams Agentschap Opgroeien, een nieuw agentschap waarin onder meer het vroegere Kind en Gezin is opgenomen, over formele opvangplaatsen beschikbaar voor baby’s en peuters. Het gaat om opvang  die beroepsmatig en tegen betaling gebeurt. Wie dergelijke opvang organiseert, heeft een vergunning nodig. Ze kan ook schoolkinderen opvangen. 

Groepsopvang: opvang door een kinderdagverblijf of samenwerkende onthaalouders. Grotere opvang, met meerdere kinderbegeleiders, in een ruimte die enkel bestemd is voor kinderopvang. Er is een minimum van 9 tegelijk aanwezige kinderen. Er is geen maximum in de groepsopvang. Zolang er voldoende kinderbegeleiders zijn en er ruimte is, kunnen kinderen opvangen worden in een bepaalde groepsopvanglocatie. Wel is het zo dat de leefgroep niet groter mag zijn dan 18 kinderen. 

Gezinsopvang: opvang door een onthaalouder. Het gaat om kleinschalige opvang met meestal 1 kinderbegeleider, meestal in eigen woning van de kinderbegeleider met nooit meer dan 8 kinderen. 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

Opvangvoorzieningen met een vergunning van het Agentschap Opgroeien dienen ook regelmatig te rapporteren aan het agentschap. Deze rapportering vormt de basis van deze statistiek. 

Voor de gemeentelijke data is vanaf 1 januari 2019 rekening gehouden met de nieuwe gefusioneerde gemeenten. Ook de gegevens van voor 2019 worden vanaf dan berekend op basis van deze nieuwe gemeenten. 

In sommige jaren liggen technische ingrepen en controles aan de basis van de evoluties. De stagnering in 2018 hangt deels samen met een evaluatie van de bezettingsgraad.  

 

Referenties 

Agentschap Opgroeien: Kinderopvang 

 

Contact   

Stel je vraag  

    

Naar de statistiek