Wetenschappelijke publicaties

 

Bron

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM), Web of Science (WoS)

 

Definities

Een wetenschappelijke publicatie: een publicatie die handelt over empirisch en theoretisch onderzoekswerk. In de regel worden deze publicaties vooraf door vakgenoten beoordeeld. Uit de citatie-index blijkt hun relatieve waarde.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De Science Citation Index (SCI), en later ook zijn uitgebreide versie, de Science Citation Index Expanded (SCIE), samen met de Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index als onderdelen van de Web of ScienceTM Core Collection (WoS), is een van de meest geaccepteerde en onderzochte bronnen voor bibliometrische analyses geworden.

De werkadressen zijn doorslaggevend bij de toewijzing van publicaties aan Vlaanderen en aan de referentielanden. Er wordt een ‘volledig’ telschema gebruikt, dat wil zeggen indien een publicatie co-auteurs met werkadressen in verschillende landen heeft, dan wordt deze aan alle betrokken landen als 1 volledige publicatie toegewezen.

Het WoS blijft veruit de meest geschikte bron voor uitgebreide bibliometrische analyses. Er zijn weliswaar een aantal kritiekpunten zoals de tijdschriftendekking, de dataverwerking bij de ontwikkeling en invulling van het WoS en de oververtegenwoordiging van publicaties uit Engelstalige landen.

 

Referenties

ECOOM : Indicatorenboek – Bibliometrische studies

Web of Science: Core collection

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek