Officiële ontwikkelingshulp (ODA)

 

Bron

Departement Buitenlandse Zaken, Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD), bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

De officiële ontwikkelingshulp of ODA (official development assistance): de uitgaven die voldoen aan de officiële criteria voor ontwikkelingssamenwerking. Deze criteria werden internationaal vastgelegd door de 30 leden van het Ontwikkelingscomité (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Een uitgave wordt beschouwd als ODA als ze aan volgende criteria voldoet:
1. Official: het gaat om ontwikkelingshulp gefinancierd door overheidsinstellingen
2. Development: economische en sociale ontwikkeling is de hoofddoelstelling
3. Assistance: de bijdrage is echte hulp en geen commerciële transactie aan marktvoorwaarden
4. De hulp gaat naar een land of naar een internationale instelling die is opgenomen in de erkende lijst.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De Vlaamse officiële ontwikkelingshulp (ODA) zijn betalingen door de Vlaamse overheid die voldoen aan de ODA-criteria van de OESO. Binnen de totale ODA zijn twee stromen te onderscheiden, die grosso modo elk instaan voor de helft van de totale ODA:
1) Uitgaven in het kader van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking, beheerd door het departement Buitenlandse Zaken
2) Overige ODA: ook overige beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid maken middelen vrij voor projecten, programma’s, fondsen of instellingen die ontwikkelingslanden ten goede komen.

De totale Belgische ODA is gelijk aan de federale ODA-uitgaven plus de ODA-uitgaven van de deelstaten, de provinciale en de gemeentelijke overheden.

De dienst ontwikkelingssamenwerking van het Departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid staat in voor de gegevensverzameling en kwaliteitscontrole. De dienst werkt daarbij regelmatig samen met de federale overheid en staat in contact met de werkgroep statistiek van de DAC Werkgroep voor Ontwikkelingsfinancieringsstatistieken (WP-STAT) van de OESO.

 

Referenties

Departement Buitenlandse Zaken:

 

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek