Motief verplaatsingen

 

Bron

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) Onderzoek Verplaatsingsgedrag

 

Definities

Percentage van het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag, dat wordt gemaakt voor het betreffende verplaatsingsmotief.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het Onderzoek Verplaatsingsgedrag,  een enquête waarin de respondent gevraagd wordt de verplaatsingen op één dag te noteren (verplaatsingsboekje), heeft betrekking op circa 1.600 respondenten uit Vlaanderen per jaar.

Voor elke respondent is een lukraak bepaalde dag in de periode van 15 januari (jaar t) tot 15 januari (jaar t+1) genomen. Voor de cijfers tot en met 2013 was dit de periode van september (jaar t-1) tot augustus (jaar t).

 

Referenties

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): Onderzoek Verplaatsingsgedrag

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek