Schoolbevolking volwassenenonderwijs

 

Bron
Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming


Definities
Het volwassenenonderwijs en basiseducatie zijn modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat je inschrijft per module (per opleidingsonderdeel/vak) van een bepaalde opleiding. Als een opleiding uit 10 modules bestaat, en je vervolledigt de opleiding binnen één schooljaar, heb je zo minimaal 10 inschrijvingen in een schooljaar. Dit is anders dan in de andere onderwijsniveaus waar je één keer per schooljaar inschrijft voor een opleiding. Je schrijft dan niet in voor alle opleidingsonderdelen apart. Om de cijfers van het volwassenenonderwijs en basiseducatie te kunnen vergelijken met de cijfers van de andere onderwijsniveaus, tellen we in het volwassenenonderwijs en basiseducatie het aantal unieke inschrijvingen binnen een schooljaar. Unieke inschrijving in een opleiding wil zeggen dat als iemand zich in de loop van een schooljaar 2 of meer keer inschrijft in dezelfde opleiding, die persoon slechts éénmaal wordt geteld. Wanneer hij/zij zich in 2 verschillende opleidingen - al dan niet binnen hetzelfde studie- of leergebied - inschrijft, wordt hij/zij tweemaal geteld, namelijk één keer per opleiding.


Opmerkingen bij de kwaliteit
Vanaf 2019-2020 worden de unieke inschrijvingen in het volwassenenonderwijs weergegeven per schooljaar. Voorheen werden de unieke inschrijvingen per referteperiode geteld. Deze periode liep van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar. De cijfers per schooljaar zijn dus niet één op één te vergelijken met de vroegere cijfers per referteperiode.

Sinds het schooljaar 2019-2020 maken het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding niet langer deel uit van het volwassenenonderwijs. Het hoger beroepsonderwijs omvat praktijkgerichte opleidingen. Die werden omgevormd tot graduaatsopleidingen die voortaan door de hogescholen worden aangeboden. In het kader van de algemene hervorming van de lerarenopleidingen zijn de specifieke leerlingenopleidingen van het volwassenenonderwijs omgevormd tot educatieve graduaatsopleidingen, die nu ook door de hogescholen worden verstrekt.


Referenties
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:
•    Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs
•    Dataloep Onderwijs


Contact
Stel je vraag

 

Naar de statistiek