Schoolbevolking volwassenenonderwijs

 

Bron 

Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

 

Definities 

Het volwassenenonderwijs en basiseducatie zijn modulair opgebouwd. Dit wil zeggen dat je inschrijft per module (dat wil zeggen per opleidingsonderdeel/vak) van een bepaalde opleiding. Als een opleiding uit tien modules bestaat, en je vervolledigt de opleiding binnen één schooljaar, heb je zo minimaal tien inschrijvingen in een schooljaar. Dit is anders dan in de andere onderwijsniveaus waar je één keer per schooljaar inschrijft voor een opleiding. Je schrijft dan niet in voor alle opleidingsonderdelen apart.

Om de cijfers van het volwassenenonderwijs en basiseducatie te kunnen vergelijken met de cijfers van de andere onderwijsniveaus, tellen we in het volwassenenonderwijs en basiseducatie het aantal unieke inschrijvingen binnen een schooljaar.


Unieke inschrijving in een opleiding wil zeggen dat als iemand zich in de loop van een schooljaar twee of meer keer inschrijft in dezelfde opleiding, die persoon slechts éénmaal wordt geteld. Wanneer hij/zij zich in twee verschillende opleidingen - al dan niet binnen hetzelfde studie- of leergebied - inschrijft, wordt hij/zij tweemaal geteld, namelijk één keer per opleiding.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

Voortaan worden de unieke inschrijvingen in het volwassenenonderwijs weergegeven per schooljaar. Voorheen werden de unieke inschrijvingen per referteperiode geteld. Deze periode liep van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar. De cijfers per schooljaar zijn dus niet één op één te vergelijken met de vroegere cijfers per referteperiode.

 

Referenties 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: 

 

Contact