Oppervlakte bos

 

Bron

Agentschap Natuur en Bos (ANB)

 

Definities

Bosoppervlakte: aantal hectare bos berekend op basis van steekproefmetingen in kader van de eerste Vlaamse bosinventaris (meetcampagne 1997-1999) en de tweede Vlaamse bosinventaris (meetcampagne 2009-2019).

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Omdat er niet gebiedsdekkend wordt gemeten maar met steekproefmetingen, moet er rekening gehouden worden met een foutenmarge van ± 5.000 hectare (ha). Dat wil zeggen dat de werkelijke bosoppervlakte 5.000 ha lager of hoger kan zijn dan de aangeven waarde.

 

Referenties

Agentschap voor Natuur en Bos: Bosinventarisatie

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Advies over de inzet van de Vlaamse meetnetten om de trend van het bosareaal op te volgen

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek