Nieuwe hypothecaire kredieten

Nieuwe hypothecaire kredieten

Bron

Nationale Bank van België (NBB), Centrale voor Kredieten aan Particulieren

Definities

De cijfers hebben betrekking op het aantal nieuwe hypothecaire kredieten dat van 1 januari tot 31 december van het jaar bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België (NBB) afgesloten zijn voor een onroerend of roerend goed, door natuurlijke personen voor privédoeleinden.

Dit wordt afgezet ten opzichte van het totaal aantal inwoners ouder dan 18 jaar op 1 januari van het jaar.    

Opmerkingen bij de kwaliteit

De kwaliteit van de cijfers is goed.

De kredietgever is er bij wet toe verplicht om de identiteit van iedereen die een consumentenkredietovereenkomst of een hypothecaire kredietovereenkomst ondertekent mee te delen aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, alsook de essentiële kenmerken van de overeenkomst.

Referenties

Nationale Bank van België (NBB): Kredieten aan particulieren

Statbel:  Bevolkingscijfers


Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek