Nieuwe hypothecaire kredieten

Nieuwe hypothecaire kredieten

Bron

Nationale Bank van België (NBB), Centrale voor Kredieten aan Particulieren

Definities

De cijfers hebben betrekking op het aantal nieuwe hypothecaire kredieten dat van 1 januari tot 31 december van het jaar bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België (NBB) afgesloten zijn voor een onroerend of roerend goed, door natuurlijke personen voor privédoeleinden.

Dit wordt afgezet ten opzichte van het totaal aantal inwoners ouder dan 18 jaar.    

Opmerkingen bij de kwaliteit

 

Referenties

Nationale Bank van België (NBB): Kredieten aan particulieren

Statbel:  Bevolkingscijfers


Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek