Personen met handicap - hulpmiddelen

 

Bron

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 

Definities

Persoon met een handicap: een persoon die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend is als een persoon met een handicap.  

Personen met een handicap kunnen beroep doen op financiële ondersteuning bij de aanschaf of huur van een hulpmiddel voor het dagelijks leven of bij de aanpassing van de woning. Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp bij hogere studies kunnen personen met een handicap bij het VAPH terecht. Deze tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen dient aangevraagd te worden bij het VAPH. 

Er zijn hulpmiddelen en aanpassingen voor personen met een motorische, visuele, auditieve, communicatieve of cognitieve handicap. De hulpmiddelen en aanpassingen dienen voor verschillende activiteiten: 

 • activiteiten in het dagelijks leven 
  bijvoorbeeld: een toiletstoel, een leesloep, een daisyspeler 

 • mobiliteit 
  bijvoorbeeld: aanpassingen aan de auto, aanvullende rijlessen om een rijbewijs te behalen of te behouden, een driewieltandem, een witte stok, een blindengeleidehond 

 • wonen 
  bijvoorbeeld: een automatische deuropener, aanpassingen sanitair, een hellingbaan, omgevingsbedieningsapparatuur, een mobiel signaleringssysteem 

 • communicatie 
  bijvoorbeeld: computeraanpassingen, een bluetoothgeluidsoverdrachtsysteem, een brailleleesregel, een dynamisch communicatietoestel 

 • andere 
  bijvoorbeeld: incontinentiemateriaal, pedagogische hulp bij hogere studies 

  

Een actieve gebruiker van hulpmiddelen en aanpassingen is een persoon met een handicap die een uitbetaling voor hulpmiddelen en aanpassingen gekregen heeft in de periode van 10 jaar voor de referentiedatum en op de referentiedatum nog in leven is. 

Voor de statistiek wordt steeds de situatie genomen op 31 december. 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De gegevens over de actieve gebruikers van hulpmiddelen en aanpassingen zijn afkomstig van het VAPH. 

 

Referenties 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Jaarverslag 

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek