Studierendement in het hoger onderwijs

Bron

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities 

Het studierendement is de verhouding van het aantal verworven studiepunten ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten gerapporteerd volgens de instelling.  Als een student zich tijdig uitschrijft (voordat een evaluatie gebeurd is voor het opleidingsonderdeel en vóór de datum die in het reglement van de instelling staat) kan hij zijn studiepunten terugkrijgen voor zijn leerkrediet. De studiepunten die hij terugkrijgt worden hier niet meegerekend. Zowel actieve als uitgeschreven inschrijvingen werden meegenomen. Voor een student met meerdere inschrijvingen worden de studiepunten opgeteld over de verschillende inschrijvingen. Hij zal dus maar 1 keer meetellen in de berekeningen.

Een generatiestudent is een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaamse hoger onderwijs.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het totaal aantal generatiestudenten voor de berekening van het studierendement wijkt licht af van het aantal generatiestudenten voor de berekening van de studieduur en drop-out. Dit is te verklaren doordat we voor de berekening van de studieduur en drop-out studenten volgen over hun loopbaan en er op deze manier een aantal studenten niet wordt teruggevonden.

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek