Studierendement in het hoger onderwijs

Bron

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities 

Het studierendement is de verhouding van het aantal verworven studiepunten ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten gerapporteerd volgens de instelling.  Als een student zich tijdig uitschrijft (voordat een evaluatie gebeurd is voor het opleidingsonderdeel en vóór de datum die in het reglement van de instelling staat) kan hij zijn studiepunten terugkrijgen voor zijn leerkrediet. De studiepunten die hij terugkrijgt worden hier niet meegerekend. Zowel actieve als uitgeschreven inschrijvingen werden meegenomen. Voor een student met meerdere inschrijvingen worden de studiepunten opgeteld over de verschillende inschrijvingen. Hij zal dus maar 1 keer meetellen in de berekeningen.

Een generatiestudent is een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract in het Vlaams hoger onderwijs. Tot en met academiejaar 2018-2019 was je enkel generatiestudent als je je inschreef in een professionele of academische bachelor. Vanaf 2019-2020 worden ook studenten die zich inschrijven in een graduaatsopleiding (of een hbo5-opleiding in afbouw) beschouwd als een generatiestudent. In de hier gepresenteerde cijfers worden de generatiestudenten in een hbo5-opleiding in afbouw niet meegenomen. Deze studenten zijn wettelijk gezien generatiestudenten, maar hebben reeds een deel van hun opleiding afgelegd in het volwassenenonderwijs en moeten daardoor nog maar een deel van hun opleiding afwerken in het hoger onderwijs.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het totaal aantal generatiestudenten voor de berekening van het studierendement wijkt licht af van het aantal generatiestudenten voor de berekening van de studieduur en drop-out. Dat is te verklaren doordat we voor de berekening van de studieduur en drop-out studenten volgen over hun loopbaan en er op deze manier een aantal studenten niet wordt teruggevonden.

Vanaf 2019-2020 werden de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs overgedragen uit het volwassenenonderwijs naar de hogescholen. Deze opleidingen werden in het hoger onderwijs vervangen door de graduaatsopleidingen. Aan de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's) worden ze enkel nog in afbouw aangeboden (HBO5-opleidingen in afbouw). Er is dus een breuklijn in de bepaling van generatiestudenten tussen 2018-2019 en 2019-2020.

 

Referenties

 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek