Studieduur in het hoger onderwijs

Bron

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

De studieduur geeft de periode weer tussen de eerste inschrijving in een bacheloropleiding tot en met het behalen van het eerste bachelordiploma. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het behalen van het bachelordiploma ‘binnen de vooropgestelde studieduur’, ‘na de vooropgestelde studieduur plus 1, 2, 3, 4 of meer academiejaren’ of ‘nog geen diploma behaald’.

De vooropgestelde studieduur wordt uitgedrukt in jaren en wordt bepaald op basis van de studieomvang van de opleiding. Voor een initiële bacheloropleiding met een studieomvang van 180 studiepunten bedraagt de vooropgestelde  studieduur bijvoorbeeld drie jaar.

Een generatiestudent is een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaamse hoger onderwijs.

Het totaal aantal generatiestudenten voor de berekening van studieduur wijkt licht af van het aantal generatiestudenten voor de berekening van het studierendement. Dit is te verklaren doordat we voor de berekening van de studieduur studenten volgen over hun loopbaan en er op deze manier een aantal studenten niet wordt teruggevonden.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het gaat om de eerste inschrijving in de soort opleiding die de student volgde als generatiestudent. Van generatiestudenten die zowel een academische als professionele bachelor volgden, wordt enkel de eerste inschrijving meegenomen.

Er wordt enkel gekeken naar het eerst behaalde bachelordiploma, zowel voor de professionele als de academische opleidingen.

Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over het aantal afgestudeerden in  academiejaar 2019-2020. Dit betekent dat vanaf academiejaar 2013-2014 nog niet alle studenten aan één van de categorieën kunnen worden toegewezen.

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek