Studiebewijzen volwassenenonderwijs

 

Bron

Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

 

Definities

Het secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie zijn modulair opgebouwd. Je schrijft je in per module (dat wil zeggen per opleidingsonderdeel/vak) van een bepaalde opleiding. Als een opleiding uit 10 modules bestaat, en je vervolledigt de opleiding binnen één schooljaar, heb je zo minimaal 10 inschrijvingen in een schooljaar. Dit is anders dan in de andere onderwijsniveaus waar je één keer per schooljaar inschrijft voor een opleiding in zijn geheel en niet voor de aparte onderdelen.

Op het niveau van een module wordt een deelcertificaat uitgereikt. Op het niveau van een opleiding wordt een certificaat uitgereikt. Een certificaat is een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt aan een cursist die met succes een opleiding heeft beëindigd. Voor de opleiding Bedrijfsbeheer wordt er aan het einde van de opleiding een getuigschrift uitgereikt. Deze aantallen zijn hier mee opgenomen onder de noemer ‘certificaten’.

Om de cijfers van het secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie te kunnen vergelijken met de cijfers van de andere onderwijsniveaus, tellen we in het secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie het aantal certificaten binnen een schooljaar. Wanneer het centrum 2 identieke studiebewijzen registreert, wordt dit studiebewijs één keer geteld voor dezelfde opleiding, dezelfde persoon en dezelfde toekenningsdatum.

In het secundair volwassenenonderwijs kan ook een diploma secundair onderwijs behaald worden (het vroegere tweedekansonderwijs). Dit kan op 2 manieren:

 1. Door de opleiding economie-moderne talen, economie-wiskunde, humane wetenschappen ASO3, moderne talen-wetenschappen, moderne talen-wiskunde of wetenschappen-wiskunde van het studiegebied algemene vorming met succes te beëindigen.
 2. Door het combineren van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming met een van de volgende:
  1. een certificaat
  2. een bewijs van een beroepskwalificatie
  3. een door de Vlaamse Regering bepaalde opleiding van een ander studiegebied in het secundair volwassenenonderwijs
  4. een certificaat van een opleiding naar een beroepskwalificatie van niveau 5
  5. een diploma van gegradueerde.

Ook hier tellen we het diploma één keer voor dezelfde opleiding, dezelfde persoon en dezelfde toekenningsdatum.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De centra ontvangen sinds de hervorming van het financieringssysteem (in voege sinds begin 2019) extra middelen wanneer cursisten een opleiding succesvol afronden. Voor de basiseducatie geldt dit enkel voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen (NT2). Voor de andere opleidingen bestaat bijgevolg een grotere kans op onderrapportering van het aantal certificaten.

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek