Bedrijfseconomische resultaten per sector

 

Bron

Departement Landbouw en Visserij

 

Definities

De rentabiliteitsgegevens zijn gebaseerd op de naar regionaal vlak geëxtrapoleerde boekhoudresultaten van een 750-tal bedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Hieronder worden de definities van enkele kengetallen weergegeven:

Netto-bedrijfsresultaat: het verschil tussen de totale opbrengsten en de totale kosten. Een positief (negatief) bedrag duidt een winst (verlies) aan.

Arbeidsinkomen: de totale opbrengsten verminderd met de totale kosten exclusief de toegerekende en betaalde lonen. Dit arbeidsinkomen wordt uitgedrukt per volwaardige arbeidskracht.

Familiaal arbeidsinkomen: het toegerekend loon voor de niet-betaalde regelmatig tewerkgestelde personen, vermeerderd met de winst of verminderd met het verlies. Het familiaal arbeidsinkomen wordt uitgedrukt per familiale arbeidskracht (FAK).

Bedrijfsinkomen:  het familiaal arbeidsinkomen vermeerderd met de toegerekende vergoeding op het eigen geïnvesteerde bedrijfs- en grondkapitaal. Het bedrijfsinkomen wordt net zoals het familiaal arbeidsinkomen uitgedrukt per FAK.

Volwaardige arbeidskrachten (VAK):  een volwassen persoon, jonger dan 65 jaar, volledig arbeidsgeschikt en bestendig beschikbaar voor het bedrijf. De beschikbare arbeidskrachten worden omgerekend tot VAK met behulp van omrekeningscoëfficiënten die rekening houden met de leeftijd en de arbeidsgeschiktheid.

Familiale arbeidskracht (FAK):  het aantal niet-betaalde (meestal familiale) regelmatige en niet-regelmatig tewerkgestelde personen die omgerekend worden tot volwaardige arbeidskrachten.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

-

Referenties

Departement Landbouw en Visserij: Publicaties en cijfers

Bernaerts E., Maertens E., Oeyen A. & Tacquenier B. (2013) Economische resultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2011-2012, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

 

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek