Neerslagextremen

 

Bron

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – Milieurapport (MIRA)

 

Definities

Neerslagextremen: deze indicator volgt zowel uitschieters van (te) veel als (te) weinig neerslag op (meetpunt Ukkel):

  • aantal dagen in een jaar met extreem veel neerslag (≥ 20 millimeter per dag);
  • langste droogteperiode in een jaar, uitgedrukt als het maximaal aantal opeenvolgende dagen met elk 0,5 millimeter of minder neerslag.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De wijzigingen in het neerslagpatroon op langere termijn (meerdere decennia) zijn, na temperatuurindicatoren, een belangrijke indicatie van een aan de gang zijnde klimaatverandering. De opvolging van het voorkomen van extreme neerslagperiodes is een belangrijke stap voor de inschatting van de mogelijke impact van klimaatverandering.

De datakwaliteit is erg goed, en de internationale datavergelijkbaarheid hoog.

 

Referenties

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Neerslagextremen

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek