Nitraat in grondwater

 

Bron

Milieurapport (MIRA), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 

Definities

Filterniveau 1: het grondwater wordt gemeten op drie dieptes of filters. Filter 1 is de bovenste filter.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Deze indicator toont de resultaten van de meetcampagnes sinds 2004 in het MAP-meetnet grondwater met ongeveer 2.100 meetputten, die meestal op drie dieptes (‘filters’) en tweemaal per jaar bemonsterd worden. Te hoge nitraatconcentraties bemoeilijken bepaalde gebruikstoepassingen van grondwater zoals de productie van drinkwater. Bovendien kan nitraatrijk grondwater dat aan de oppervlakte komt, aanleiding geven tot eutrofiëring en dus verstoring van natuurwaarden. De recente input van nitraat naar het grondwater heeft hoofdzakelijk impact op de zone van de bovenste filter (filter 1).

De kwaliteit van de statistiek is goed.
 

Referenties

Milieurapport (MIRA), Vlaamse milieumaatschappij (VMM): Nitraat in grondwater

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek