Bosvitaliteitsindex

 

Bron

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

 

Definities

Bosvitaliteitsindex: index die de vitaliteit of kwaliteit van het bos meet. In 1985 startte de geïntegreerde monitoring van de gezondheidstoestand van bossen op Europese schaal. Een van de criteria voor het bepalen van de gezondheid van bosbomen is de bladbezetting. Bomen met meer dan 25% blad- of naaldverlies worden als beschadigd beschouwd. Deze indicator geeft aan welk aandeel van de bomen beschadigd is. De aanwezigheid van veel beschadigde bomen is een indicatie van een weinig evenwichtig bosecosysteem of met andere woorden een beperkte boskwaliteit.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het bosvitaliteitsmeetnet bestaat in Vlaanderen uit een 70-tal proefvlakken met een totaal van ongeveer 1.500 steekproefbomen. Deze bomen worden jaarlijks tijdens de zomermaanden opgezocht en beoordeeld. De kroonbeoordeling gebeurt vanop de grond met behulp van een verrekijker. De schatting van het blad- of naaldverlies gebeurt in trappen van 5%. Een gezonde boom vertoont maximum 10% bladverlies, een dode boom 100%. Vanaf meer dan 25% bladverlies is er sprake van een beschadigde boom. Het onderzoek kadert binnen het International Co-operative Programme (ICP) on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (Level I). De methodiek wordt beschreven in de bosvitaliteitsrapporten van het INBO en in de internationale handleiding (Manual ICP Forests part IV, www.icp-forests.net).

Het vergelijken van cijfers tussen regio’s en landen binnen de EU moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. De boomsoortensamenstelling verschilt van land tot land en er zijn ook verschillen qua bodemeigenschappen, hoogteligging… Omdat bovendien niet overal exact dezelfde beoordelingsmethode gebruikt wordt, is de globale evolutie van de gezondheidstoestand relevanter.
In 2018 rapporteerden 27 Europese landen resultaten uit 5.634 internationale proefvlakken. Van 103.797 bomen werd het percentage bladverlies bepaald.

 

Referenties

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO):  Aandeel beschadigde bosbomen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Bosvitaliteitsinventaris 2017

Sioen, G., Verschelde, P., & Roskams, P. (2020). Bosvitaliteitsinventaris 2019: Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1). (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020; No. 20). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  https://doi.org/10.21436/inbor.18050253    

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek