Importafhankelijkheid

 

Bron

Vlaams Energieagentschap (VEA)

 

Definities

Importafhankelijkheid: verhouding van de netto invoer ten opzichte van het primair energiegebruik. Dit primair energiegebruik is de hoeveelheid energie die een geografische entiteit nodig heeft om gedurende de bestudeerde periode aan de vraag naar energie te kunnen voldoen en is de som van de primaire energieproductie en de netto invoer van energie.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het opstellen van de energiebalans is één van de referentietaken van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Het doel is in één rapport een volledig overzicht te maken van het energiegebruik in Vlaanderen in een bepaald jaar en de evolutie van dit energiegebruik op te volgen. 

Een energiebalans geeft op een coherente manier een inventaris van de energiestromen in een bepaald jaar en voor een bepaald geografisch gebied weer. Het meest gebruikte formaat om energiestromen en energiedata voor een bepaald gebied in kaart te brengen is een balans waarbij per energiedrager alle stromen (zowel voorraden, producties, import, export, gebruiken) worden opgelijst.

In Vlaanderen zorgen we zelf voor een sluitende balans, omdat bepaalde cijfers niet op Vlaams niveau beschikbaar zijn. De Vlaamse netto-invoer is niet gekend en wordt voor de meeste energiedragers berekend als zijnde het bruto binnenlands energiegebruik + bunkers - primaire productie. De primaire productie is in Vlaanderen beperkt tot de elektriciteitsproductie uit wind-, waterkracht- en PV-installaties en een berekende waarde voor andere brandstoffen, biomassa en warmte. In het geval van andere brandstoffen en warmte wordt de balans sluitend gemaakt door te stellen dat de netto-invoer gelijk is aan 0 en het totale gebruik intern in Vlaanderen is ‘geproduceerd’. In het geval van biomassa wordt de balans sluitend gemaakt door ze te verdelen over ‘netto-invoer’ en ‘primaire productie’ op basis van beschikbare informatie over de herkomst van biomassa. Vermits Vlaanderen het enige gewest is dat aan zee grenst, worden de Vlaamse zeevaartbunkers gelijkgesteld aan die van België.

Door het verkrijgen van betere of meer gedetailleerde gegevens of door het aanpassen van een bepaalde methodologie kunnen elk jaar de cijfers van de energiebalans van historische jaren wijzigen.

 

Referenties

Vlaams Energieagentschap (VEA): Energiebalans Vlaanderen

Naar de statistiek