Productie en gebruik elektriciteit

 

Bron

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

 

Definities

Gigawattuur (GWh): een eenheid van elektrische energie van miljard wattuur.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De cijfers zijn afkomstig uit een jaarlijkse vragenlijst die ingevuld wordt in het kader van de rapportering aan het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Het VEKA laat de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) de IEA-templates voor het Vlaamse Gewest invullen en deze worden dan aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie gestuurd waar de compilatie met de data van de andere gewesten en federale eigen data gebeurt. Vervolgens rapporteert de FOD Economie deze gecompileerde Belgische data aan het IEA.

 

Referenties

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek