Aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd

 • Aandeel bevolking op beroepsleeftijd gedaald tot iets minder dan 64%

  In 2018 lag het aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd in de totale bevolking in het Vlaamse Gewest op 63,6%, tegenover 66,3% in 1999. Met bevolking op beroepsleeftijd wordt de bevolking van 15 tot 64 jaar bedoeld.

 • Aandeel bevolking op beroepsleeftijd hoogst bij mannen

  Het aandeel van mannen op beroepsleeftijd daalde van 68,1% in 1999 tot 65% in 2018. Bij vrouwen daalde het aandeel op beroepsleeftijd van 64,5% tot 62,5%.

  Het aandeel van mannen op beroepsleeftijd lag in 2018 2,5 procentpunten hoger dan dat van vrouwen. Dat komt omdat er iets meer mannen zijn van 15 tot 64 jaar dan vrouwen en tegelijk het aantal mannen in de totale bevolking kleiner is dan het aantal vrouwen.

 • Sterke stijging van scholingsgraad van bevolking op beroepsleeftijd

  Het aandeel laaggeschoolden op beroepsleeftijd (maximaal diploma lager secundair onderwijs) daalde sterk: van 43,0% in 1999 tot 23,2% in 2018.

  Het aandeel middengeschoolden (maximaal diploma hoger secundair onderwijs) steeg van 34,6% in 1999 tot 40,0% in 2008. Nadien bleef dat aandeel nagenoeg constant tot in 2018.

  Het aandeel hooggeschoolden (diploma hoger onderwijs) steeg sterk, van 22,5% in 1999 tot 36,8% in 2018.

 • Aandeel bevolking op beroepsleeftijd iets lager dan EU-gemiddelde

  In 2018 lag het aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd in het Vlaamse Gewest (63,6%) iets lager dan in het Waalse Gewest (64,4%) en dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (67,1%).

  Het aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd lag in 2018 in de Europese Unie (EU) gemiddeld op 64,6%, iets hoger dan in het Vlaamse Gewest. De verschillen tussen de EU-landen zijn klein. Slovakije (69,8%) kende het hoogste aandeel, gevolgd door Luxemburg (69,5%) en Cyprus (67,7%). In Frankrijk en Zweden lag het percentage het laagst (62%).

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Stand van de bevolking
Statbel: Structuur van de bevolking 
Eurostat: Database
Europese Commissie: Database AMECO

Publicatiedatum

6 juni 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies