Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten

 • Ruim 74.000 klachten ingediend bij Vlaamse overheidsdiensten

  In 2018 werden 74.233 klachten ingediend bij de Vlaamse overheidsdiensten. Het aantal klachten is toegenomen tussen 2009 en 2018. In 2009 waren er 40.295 klachten. Dit aantal steeg tot 74.233 in 2018.

  De verschillende overheidsdiensten hebben allemaal hun eigen klachten- en klantendiensten. De Vlaamse ombudsdienst bundelt al deze klachten in zijn bemiddelingsboek (vroeger klachtenboek).

 • Iets meer dan 7 op 10 klachten over mobiliteit

  Het grootste deel van de klachten had in 2018 betrekking op het beleidsdomein Mobiliteit (72%). Het gaat onder meer om klachten over De Lijn, de wegen en de kilometerheffing. Cultuur, Jeugd, Sport en Media was goed voor 12% van de klachten. Hierin zijn de klachten in verband met de VRT opgenomen. Energie, Water, Omgeving en Wonen was goed voor 6% van de klachten. 4% van de klachten had in 2018 betrekking op Werk en Economie.

  In vergelijking met 2017 zijn er in absolute cijfers minder klachten over Werk en Economie (4.301 klachten in 2017 tegenover 2.625 in 2018) en Welzijn (2.080 klachten in 2017 tegenover 1.910 in 2018). Wat Onderwijs betreft, daalde het aantal klachten ook lichtjes (719 tegenover 586). Bij de andere domeinen zien we een toename van het aantal klachten.

 • Bijna 11.000 verzoeningen

  In 2018 telde de Vlaamse ombudsdienst 10.678 verzoeningen. Het aantal verzoeningen in een specifiek jaar is niet rechtstreeks te koppelen aan het aantal klachten per jaar. Zo kan een klacht pas in het volgende kalenderjaar resulteren in een verzoening. Daarnaast is het toepassingsgebied van de diensten die worden meegenomen bij het tellen van het aantal verzoeningen ruimer dan bij de klachtenregistratie. Zo werd bij de verzoeningen voor het eerst rekening gehouden met het aantal verzoeningen van de Vlaamse ziekenhuizen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Deze nieuwe categorie (waarin ook de verzoeningen in verband met dienstencheques worden meegeteld) is goed voor 35% van de verzoeningen in 2018.

   

  Verder heeft bijna een kwart van de verzoeningen betrekking op mobiliteit. Het gaat hier vooral om gevallen over compensaties die vervoersmaatschappij De Lijn toekende aan haar reizigers naar aanleiding van een klacht. Verder heeft 22% van verzoeningen betrekking op het domein Energie, Water, Omgeving en Wonen. Verder zijn telkens 7% van de verzoeningen gerelateerd aan de Vlaamse Belastingsdienst en het beleidsdomein van Werk en Economie.

Publicatiedatum

20 maart 2019

Volgende update

maart 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies