Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten

 • Iets minder klachten ingediend bij Vlaamse overheidsdiensten in 2020

  In 2020 werden er 95.578 klachten ingediend bij de Vlaamse overheidsdiensten. Het aantal klachten is sterk toegenomen tussen 2009 en 2019. In 2009 waren er 40.295 klachten. Dat aantal steeg tot 103.814 in 2019 om dan opnieuw wat te dalen in 2020. 

   

  De verschillende overheidsdiensten hebben allemaal hun eigen klachten- en klantendiensten. De Vlaamse Ombudsdienst bundelt al deze klachten jaarlijks in zijn bemiddelingsboek (vroeger klachtenboek).

 • Iets meer dan 4 op 10 klachten over mobiliteit

  Het grootste deel van de klachten had in 2020 betrekking op het beleidsdomein Mobiliteit (43%) en Energie, Water, Omgeving en Wonen (30%). Wat het beleidsdomein Mobiliteit betreft, gaat het onder meer om klachten over De Lijn, de wegen en de kilometerheffing. Binnen het beleidsdomein Energie, Water, Omgeving en Wonen vallen de rapporteringen van 13 verschillende entiteiten. Cultuur, Jeugd, Sport en Media was goed voor 17% van de klachten. Hierin zijn ook de klachten in verband met de VRT opgenomen. 

 • 14.409 verzoeningen in 2020

  In 2020 telde de Vlaamse Ombudsdienst 14.409 verzoeningen bij Vlaamse overheidsdiensten. Dat is een kwart minder dan in 2019 (19.888), maar meer dan in 2018 (10.678). Het aantal verzoeningen in een specifiek jaar is niet rechtstreeks te koppelen aan het aantal klachten in dat jaar. Zo kan een klacht pas in het volgende kalenderjaar resulteren in een verzoening. Daarnaast is het toepassingsgebied van de diensten die worden meegenomen bij het tellen van het aantal verzoeningen ruimer dan bij de klachtenregistratie. Het beleidsdomein Energie, Water, Omgeving en Wonen en het beleidsdomein Mobiliteit waren in 2020 elk goed voor 36% van de verzoeningen.

Publicatiedatum

11 maart 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies