Aantal sportinfrastructuur

  • Iets meer dan 21.000 sportaccommodaties in Vlaanderen

    Vlaanderen telde in 2018 21.273 sportaccommodaties. Dit aantal neemt jaarlijks licht toe. De openlucht sportvelden beslaan meer dan de helft van de totale sportinfrastructuur. Daarna volgen de sportlokalen met een aandeel van ruim 20% en de sporthallen met een aandeel van ongeveer 7%.

  • Meer sportlokalen, sporthallen en openluchtsportvelden, minder zwembaden

    De sportinfrastructuren waarvoor cijfers over de tijd beschikbaar zijn, zitten in stijgende lijn. De zwembaden zijn een uitzondering: hier trad een daling op vanaf 2010. In 2018 is er wel sprake van een licht herstel voor de zwembaden. Bij de overige sportinfrastructuur bestaat de  grootste groep uit maneges, gevolgd door atletiekpistes en watersportcentra.

  • Limburg, de Kempen en de kuststreek hebben meeste sportinfrastructuur

    Gemiddeld telt Vlaanderen 3,3 sportaccommodaties per 1.000 inwoners. Vooral in Limburg, de Kempen en de kuststreek is er relatief veel infrastructuur. Daar ligt het aantal sportaccommodaties per 1.000 inwoners hoger dan het Vlaamse gemiddelde. In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn er relatief veel gemeenten met minder infrastructuur per 1.000 inwoners dan het Vlaamse gemiddelde.

Bronnen

Sport Vlaanderen: SPAKKI-databank

Definities

Sportaccommodatie: alle sportinfrastructuur opgedeeld in 13 types (atletiekpiste, ijsschaatsbaan, manege, openluchtsportveld, openluchtzwembad, overdekt zwembad, renbaan, rolschaatspiste/skeelerpiste, sportcentrum, sporthal, sportlokaal, tennishal, watersportcentrum, wielerbaan).

Publicatiedatum

29 augustus 2019

Volgende update

maart 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies