Aantal trainers

 • Iets meer dan 71.000 trainers in Vlaamse sportclubs

  In 2019 waren er 71.022 trainers actief in sportclubs aangesloten bij een erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie. Dat aantal steeg de laatste jaren gestaag.

 • 1 op 3 trainers is vrouw

  In 2019 waren er 23.837 vrouwelijke trainers in sportclubs aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie. Vrouwen waren daarmee goed voor een derde van alle trainers. Het aandeel vrouwelijke trainers nam tussen 2014 en 2019 licht toe.

 • 45% van trainers is gekwalificeerd

  In 2019 beschikten 32.110 trainers over een sportgerelateerde kwalificatie. Het aandeel gekwalificeerde trainers steeg tussen 2014 en 2019 van 40% naar 45%.

 • Ruim de helft van de gekwalificeerde trainers is VTS-initiator

  Een groot deel van de gekwalificeerde trainers is Initiator. Het initiatordiploma van de Vlaamse Trainersschool (VTS) voorziet in een laagdrempelige basisopleiding. De hoogste kwalificatie is VTS-Trainer A. In 2019 had 7% van de gekwalificeerde trainers dat diploma.

Bronnen

Sport Vlaanderen: Vlaamse Trainersschool

Definities

Trainers: trainers die voorkomen in de jaarlijkse ledenaangifte van de gesubsidieerde of louter erkende sportfederaties, aangesloten via een sportclub.

Gekwalificeerde trainers: bachelors en masters Lichamelijke Opvoeding (LO) of trainers met een kwalificatie via de Vlaamse Trainersschool (VTS) (Initiator, Instructeur B, Trainer B of Trainer A). Een trainer kan ook LO-kwalificatie combineren met een VTS-kwalificatie.

Publicatiedatum

21 januari 2021

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies