Aanvullende statistische analyses naast Vlaamse openbare statistieken

De activiteiten van Statistiek Vlaanderen zijn primair gericht op de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken. Statistiek Vlaanderen wil deze Vlaamse openbare statistieken via haar website voor iedereen vlot toegankelijk maken zodat burgers, organisaties en bedrijven beschikken over correcte en gedetailleerde statistische informatie over Vlaanderen.

Naast haar werk in het kader van de Vlaamse openbare statistieken beschikt Statistiek Vlaanderen nog over tal van andere statistische gegevens. Op vraag van derden kan Statistiek Vlaanderen analyses uitvoeren op deze gegevens. Een belangrijk internationaal principe van de werking van openbare statistiekinstellingen is dat statistische informatie publiek gemaakt wordt zodat deze niet alleen voor de opdrachtgever maar voor iedereen toegankelijk is. Op deze pagina wordt daarom een overzicht gegeven van de analyses die door de Vlaamse Statistische Autoriteit worden uitgevoerd buiten het kader van de Vlaamse openbare statistieken.


Overzicht aanvullende statistische analyses

DESI-index: Index van de digitale economie en maatschappij 2020 (Pdf - 929 kB)
16 december 2021

Raming bruto toegevoegde waarde van de bedrijfstakken in 2020 (MS Excel - 22,8 kB)
1 december 2021

Verschillende concepten invoer en uitvoer (MS Excel - 14,3 kB)
16 april 2021

Evolutie bruto binnenlands product (MS Excel - 33 kB)
4 augustus 2021

Digitaliseringsgraad Vlaamse bedrijven - samenvatting (Pdf - 167 kB)
Digitaliseringsgraad Vlaamse bedrijven - resultaten (Excel - 167 kB)
10 april 2020

Braindrain in Vlaanderen (Pdf - 595 kB)
18 februari 2020

Regionale resultaten Parlemeter 2019 (Pdf - 227 kB)
8 januari 2020