Aanwezigheid kleuters in kleuteronderwijs

 • 99% van 5-jarige kleuters ingeschreven in kleuteronderwijs

  In het schooljaar 2019-2020 was 99% van de 5-jarigen in het Vlaamse Gewest ingeschreven in het kleuteronderwijs.

  Het aandeel 5-jarigen dat is ingeschreven in het kleuteronderwijs is sinds het schooljaar 2010-2011 nagenoeg niet veranderd.

 • 98% ingeschreven 5-jarige kleuters voldoet aan verwachte aanwezigheid

  98% van de ingeschreven 5-jarigen was ten minste 250 halve dagen aanwezig in het kleuteronderwijs. Kleuters moeten 250 halve dagen aanwezig zijn om in aanmerking te komen voor een schooltoeslag. Zij moeten ook 250 halve dagen aanwezig zijn om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs.

  Het aandeel dat ten minste 250 halve dagen aanwezig was, lag in het schooljaar 2019-2020 iets hoger dan in voorgaande jaren.

  Dat had onder meer met de Covid-19-crisis te maken. Daardoor waren de kleuterscholen van maart tot en met juni 2020 niet of niet volledig geopend. Die onvermijdelijke sluiting mocht geen gevolgen hebben voor de schooltoeslag of de toegang tot het gewoon lager onderwijs. Daarom werden alle kleuters van 16 maart tot 30 juni 2020 als aanwezig geteld. Dat zorgde ervoor dat de aanwezigheidscijfers stegen in vergelijking met voorgaande schooljaren.

  Over het aandeel ingeschreven kleuters dat ten minste 250 halve dagen aanwezig is, zijn pas vanaf het schooljaar 2017-2018 cijfers beschikbaar. Voordien werd gewerkt met een criterium van 220 halve dagen aanwezigheid.

 • 99% 3- en 4-jarigen ingeschreven in kleuteronderwijs

  In het schooljaar 2019-2020 was 99% van de 3-jarigen en 99% van de 4-jarigen ingeschreven in het kleuteronderwijs. Het gaat om de 3- en 4-jarigen in het Vlaamse Gewest.

 • 99% ingeschreven 3-jarigen en 98% ingeschreven 4-jarigen voldoen aan verwachte aanwezigheid

  In 2019-2020 was 99% van de ingeschreven 3-jarigen en 98% van de ingeschreven 4-jarigen voldoende aanwezig om in aanmerking te komen voor een schooltoeslag. Het gaat om 150 halve dagen bij de 3-jarigen en 185 halve dagen bij de 4-jarigen. Wie 2 schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig is, verliest de schooltoeslag voor het 2de jaar.

  Ook hier werden door de Covid-19-crisis alle kleuters van 16 maart tot 30 juni 2020 als aanwezig geteld.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Cijfermateriaal aanwezigheden kleuters

Publicatiedatum

21 januari 2021

Volgende update

januari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies