Aanwezigheid kleuters in kleuteronderwijs

 • 99% 5-jarige kleuters ingeschreven in kleuteronderwijs

  In het schooljaar 2017-2018 was 99% van de 5-jarigen in het Vlaamse Gewest ingeschreven in het kleuteronderwijs. 97% van de ingeschreven 5-jarigen was ten minste 220 halve dagen aanwezig in het kleuteronderwijs en 95% ten minste 250 halve dagen. Een aanwezigheid van 250 halve dagen is vereist om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs.

  Zowel het aandeel in het kleuteronderwijs ingeschreven 5-jarigen als het aandeel ingeschreven 5-jarigen dat 220 halve dagen aanwezig is, is sinds het schooljaar 2009-2010 nauwelijks gewijzigd. Over de mate waarin kleuters ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn, zijn pas vanaf het schooljaar 2017-2018 cijfers beschikbaar.

 • 97% van ingeschreven 3- en 4-jarige kleuters voldoet aan verwachte aanwezigheid

  In het schooljaar 2017-2018 waren ook 99% van de 3- en 4-jarigen in het kleuteronderwijs ingeschreven.

  Ook bij de 3- en 4-jarigen maakt men een opsplitsing tussen voldoende halve dagen aanwezig en niet voldoende halve dagen aanwezig. Per leeftijdscategorie wordt hetzelfde breekpunt toegepast als het breekpunt dat toegepast wordt in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schooltoeslag (150 halve dagen bij de driejarigen en 185 halve dagen bij de vierjarigen). Wie twee schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig was, verliest de toelage voor het tweede jaar.

  In 2017-2018 waren 97% van de ingeschreven driejarigen en vierjarigen op die manier voldoende aanwezig.

Bronnen

Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming: Cijfermateriaal Aanwezigheden kleuters per gemeente

Publicatiedatum

30 oktober 2019

Volgende update

27 januari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies