Agrarische handel

 • Vlaams overschot op agrohandelsbalans bedraagt 6,4 miljard euro

  Vlaanderen exporteerde in 2018 voor 38,4 miljard euro aan agrohandelsproducten. De import van dergelijke producten was goed voor 32 miljard euro. Het overschot op de agrohandelsbalans bedroeg daarmee 6,4 miljard euro. Zowel de export als de import nam toe de voorbije jaren. In twee jaar tijd groeide de uitvoer met 6% en de invoer met 3%. Het handelssaldo klom met 28%.

  De export bestaat voor een belangrijk deel uit geïmporteerde producten die hier al dan niet worden verwerkt en daarna opnieuw worden geëxporteerd (wederuitvoer). Het aandeel van de agrarische producten in de totale Vlaamse handel bedroeg 10,5% voor de import en 13,2% voor de export.

 • Dierlijke producten dragen meest bij tot globale positieve agrohandelsbalans

  De agrohandel wordt opgedeeld in 5 categorieën: akkerbouwproducten, tuinbouwproducten, dierlijke producten, agro-industriële producten (bestrijdingsmiddelen, landbouwmaterieel en meststoffen) en andere producten (vis, schaal- en weekdieren, dranken, oliën en vetten, veevoeders).

  Vooral de dierlijke producten dragen met een positief saldo van 2,3 miljard euro bij tot het Vlaamse handelsoverschot. Ook de agro-industriële producten hebben een positief saldo van 2 miljard euro.  Daarnaast hebben akkerbouwproducten en andere producten positieve saldo’s van respectievelijk 1,2 miljard en 1,1 miljard euro. Alleen voor tuinbouwproducten is er een tekort van 178 miljoen euro, vooral door de import van exotische vruchten en fruitsappen.

 • Ongeveer 60% van handel gebeurt met buurlanden

  De Vlaamse agrarische handel vindt vooral plaats met de buurlanden. Bij in- en uitvoer hebben de buurlanden een aandeel van respectievelijk 58% en 63% in 2018. De tweede belangrijkste landengroep vormen de overige landen van de Europese Unie, goed voor 10% van in- en uitvoer. Het Verenigd Koninkrijk is goed voor 3% van de invoer en 8% van de uitvoer.

  De agrohandel met de MERCOSUR-landen vertoont een handelstekort van 822 miljoen euro. Er is wel een agrohandelsoverschot met de Verenigde Staten (138 miljoen euro), China (267 miljoen euro) en Rusland (154 miljoen euro).

  In dit verband is het belangrijk aan te geven dat Vlaanderen een doorvoerregio is. Veel producten worden door andere Europese landen in- en uitgevoerd via onze havens.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Agrohandelsrapport 

Definities

Agrohandelsproducten: alle producten geproduceerd en/of verwerkt in het agrobusinesscomplex (ABC). Het gaat om landbouwproducten, voeding (inclusief dranken), maar ook niet-voeding zoals agro-industriële producten als meststoffen, landbouwmaterieel of veevoeders.
MERCOSUR-landen: Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay.
 

Publicatiedatum

18 juli 2019

Volgende update

juni 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies