Agrarische handel

 • Overschot op agrohandelsbalans bedraagt 6,3 miljard euro

  Het Vlaams Gewest exporteerde in 2020 voor 38,9 miljard euro aan agrohandelsproducten. De import van dergelijke producten was goed voor 32,6 miljard euro. Het overschot op de agrohandelsbalans bedroeg daarmee 6,3 miljard euro. De export bestaat voor een belangrijk deel uit geïmporteerde producten die hier al dan niet worden verwerkt en daarna opnieuw worden geëxporteerd (wederuitvoer).

  De import nam toe tijdens de voorgaande jaren. De export kende in 2020 een minimale terugval (-0,8%). Tegenover 2016 groeide de uitvoer met bijna 8% en de invoer met bijna 5%. Het handelssaldo klom in dezelfde periode met 25%.

  De agrarische producten waren in 2020 goed voor 12,2% van de totale import en 14,4% van de totale export van het Vlaams Gewest.

   

 • Dierlijke producten dragen meest bij tot globale positieve agrohandelsbalans

  De agrohandel kan opgedeeld worden in 5 categorieën: akkerbouwproducten, tuinbouwproducten, dierlijke producten, agro-industriële producten (bestrijdingsmiddelen, landbouwmaterieel en meststoffen) en andere producten (vis, schaal- en weekdieren, dranken, oliën en vetten, veevoeders).

  Vooral de dierlijke producten droegen in 2020 bij tot het Vlaamse handelsoverschot. Zij waren goed voor een positief saldo van bijna 2,4 miljard euro. Ook de agro-industriële producten kenden een positief saldo van 1,6 miljard euro. Daarnaast hadden andere producten en akkerbouwproducten positieve saldo’s van respectievelijk 1,4 miljard en bijna 1 miljard euro. Voor tuinbouwproducten was er een klein handelstekort van 79 miljoen euro, wat vooral te wijten is aan de import van exotische vruchten en noten.

 • 56% van handel gebeurt met buurlanden

  De Vlaamse agrarische handel gebeurt vooral met de buurlanden. In 2020 waren de buurlanden goed voor 56% van de invoer in het Vlaamse Gewest en 55% van de uitvoer uit het Vlaamse Gewest. De overige landen van de Europese Unie vormen de 2de belangrijkste landengroep, goed voor respectievelijk 14% en 18% van de in- en uitvoer. Het Verenigd Koninkrijk was goed voor 3% van de invoer en 9% van de uitvoer.

  De agrohandel met de MERCOSUR-landen vertoonde in 2020 een handelstekort van 675 miljoen euro. Er was wel een agrohandelsoverschot met de Verenigde Staten (150 miljoen euro), China (272 miljoen euro) en Rusland (182 miljoen euro).

  Bij deze cijfers is het belangrijk aan te geven dat Vlaanderen een doorvoerregio is. Veel producten worden door andere Europese landen in- en uitgevoerd via de Vlaamse havens.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Agrohandelsrapport 

Definities

Agrohandelsproducten: alle producten geproduceerd en/of verwerkt in het agrobusinesscomplex (ABC). Het gaat om landbouwproducten, voeding (inclusief dranken), maar ook niet-voeding zoals agro-industriële producten als meststoffen, landbouwmaterieel of veevoeders.
MERCOSUR-landen: Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay.
 

Publicatiedatum

22 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies