Algemene broedvogelindex

  • Minder broedvogels in landbouwgebieden dan in 2007

    Het aantal broedvogels in het landbouwgebied ligt vanaf 2014 lager dan het aantal in 2007. De schommelingen tussen 2007 en 2012 zijn niet significant, de achteruitgang tussen 2012 en 2014 is dat wel. Dat blijkt uit het feit dat de indexwaarden en de onzekerheidsmarges zich van 2012 tot 2014 onder de beginwaarde van de index in 2007 bevinden. Vanaf 2014 lijken de aantallen op een lager niveau te stabiliseren. 

  • Geen duidelijke trend bij broedvogels in bossen

    De broedvogels in bossen gaan geleidelijk achteruit sinds 2007, maar de daling tussen 2007 en 2018 is voorlopig niet significant. De beginwaarde van de index blijft de hele periode binnen de onderzekerheidsmarges. Bijkomend onderzoek is nodig om na te gaan of er mogelijk een verschil is tussen standvogels en lange-afstandstrekkers in de bosgebieden.

  • Broedvogels in diverse leefgebieden na toename tot 2013 weer gedaald

    De broedvogels die in diverse leefgebieden broeden, vertonen in de periode 2010-2013 een significante toename. Dat blijkt uit het feit dat de indexwaarde en de onzekerheidsmarges in 2013 zich boven de beginwaarde van de index in 2007 bevinden. Nadien is er een terugval tot op het niveau van 2007.

Bronnen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Algemene broedvogelindex

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies