Algemene broedvogelindex

  • Minder broedvogels in landbouwgebieden dan in 2007

    De aantallen broedvogels van de soorten van het landbouwgebied schommelden in de periode 2007-2012. Na een sterke daling in de periode 2013-2015, lijken de aantallen op een nieuw en lager niveau te stabiliseren. Tussen de hoogste waarde in 2011 en de laagste in 2019 is er sprake van een daling van 19% van het aantal broedvogels in landbouwgebieden

  • Ook bosvogels gaan achteruit sinds 2015, aantal lager dan in 2007

    De bosvogels fluctueren in de periode 2007-2015 met de hoogste aantallen in 2012. Nadien volgde een daling. De sterkste wijziging is de daling met 7,8% van het aantal broedvogels in bosgebieden tussen 2012 en 2018.

  • Aantal broedvogels in diverse leefgebieden na toename tot 2013 weer gedaald tot niveau van 2007

    Bij de broedvogels in diverse leefgebieden lag de index het hoogst in de periode 2008-2013. Nadien is er sprake van een stelselmatige daling tot ongeveer het niveau van 2007. Tussen 2007 en 2012 is de wijziging van de index het grootst (+12,5%). De aantallen broedvogels in diverse leefgebieden lagen in 2019 0,7% hoger dan in 2007.

Publicatiedatum

5 februari 2020

Volgende update

maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies