Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vlaamse Statistische Autoriteit

De Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) biedt statistieken aan over Vlaanderen zodat iedereen de juiste informatie heeft om goed onderbouwde beslissingen te nemen: burgers, organisaties, bedrijven en het beleid. Deze statistieken worden gepubliceerd in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm.


Welke databanken?

Om statistieken op te maken gebruikt de VSA bestaande administratieve databanken of verzamelt het gegevens via surveys. De VSA heeft hiervoor een wettelijk mandaat.


Uw gegevens zijn beschermd

Alle informatie die de VSA over personen verzamelt is beschermd door de privacy-wetgeving en het statistisch geheim. De gegevens worden enkel gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doeleinden. Gebruik voor administratieve doeleinden is uitgesloten.


Andere Statistische Autoriteiten

De statistiekdiensten van de Federale Overheid (Stabel), Wallonië en Brussel en de statistiekafdelingen van de Nationale Bank van België en van het Federaal Planbureau, mogen wettelijk gezien, in het kader van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, ook niet-anonieme informatie ontvangen.  Voorwaarde is wel dat de informatie noodzakelijk is om openbare statistieken op te maken.


Klachten of verdere vragen

Bij klachten kan u zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming van de Vlaamse Statistische Autoriteit.

U kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u verdere vragen heeft over uw privacy, neem dan gerust contact op met ons:

Telefoon: 02 553 52 07

E-mail: secretariaat Vlaamse Statistische Auitoriteit

 

Protocollen i.v.m. de elektronische mededeling van persoonsgegevens
Contact

Statistiek Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel
Tel: 02 553 52 07
E-mail:
Functionaris voor gegevensbescherming (FG/DPO)