Arbeidsproductiviteit

 • Arbeidsproductiviteit herstelt zich in 2021

  De arbeidsproductiviteit in het Vlaamse Gewest wordt voor 2021 geschat op 87.500 euro koopkrachtstandaard (KKS). De arbeidsproductiviteit is de verhouding tussen het bruto binnenlands product (bbp) en de werkgelegenheid in een land of regio.

  De arbeidsproductiviteit nam de laatste jaren vrijwel continu toe. Het jaar 2020 vormt een uitzondering omwille van de impact van de COVID-19-crisis op de economische activiteit. In 2021 situeert de arbeidsproductiviteit zich opnieuw ongeveer op het niveau van voor de COVID-19-crisis. 

 • Pendelbewegingen hebben geen sterke invloed op arbeidsproductiviteit

  Pendelbewegingen van personen wonend in het ene gewest en werkend in een ander gewest hebben geen al te grote invloed op de arbeidsproductiviteit. Als rekening gehouden wordt met de arbeid van pendelaars, zou de arbeidsproductiviteit in het Vlaamse Gewest 2% groter zijn. Voor het Waalse Gewest is dat een toename van 4%. Daar tegenover staat een daling van de arbeidsproductiviteit in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met 1%. 

 • Vlaamse arbeidsproductiviteit hoog in vergelijking met EU-landen

  Binnen België zet het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de hoogste waarde neer, maar dat komt door de typische activiteiten van een hoofdstedelijk gebied dat veel bruto toegevoegde waarde realiseert. In het Waalse Gewest is de arbeidsproductiviteit het laagst, maar ligt ze toch nog boven het gemiddelde van de Europese Unie (EU27). 

  De Vlaamse arbeidsproductiviteit bevindt zich op een hoog niveau vergeleken met de Europese landen. Onder de EU-landen scoren enkel Ierland en Luxemburg in 2021 hoger dan het Vlaamse Gewest. De 3 buurlanden hebben een lagere arbeidsproductiviteit. De verschillen tussen de lidstaten zijn groot. Zo is de Ierse arbeidsproductiviteit 4,5 keer hoger dan de Bulgaarse, dat hekkensluiter is. 

Bronnen

FPB, Statistiek Vlaanderen, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten 
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen 
Europese Commissie: Ameco 

Definities

Arbeidsproductiviteit: een maat voor de efficiëntie van de ingezette arbeid. Het geeft de verhouding weer tussen het bruto binnenlands product (bbp) en de werkgelegenheid in een land of regio.  
Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd en verkocht op 1 jaar tijd. 
Koopkrachtstandaard: door een monetaire grootheid in euro koopkrachtstandaard (KKS) uit te drukken is een correcte internationale vergelijking mogelijk. Zo wordt gecorrigeerd voor de bestaande prijsverschillen voor dezelfde goederen en diensten tussen landen.

Publicatiedatum

4 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies