Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsector

 • Akkerbouw: netto bedrijfsresultaat sinds 2014 negatief

  In de sector akkerbouw compenseerden de lagere kosten in 2017 de lagere opbrengsten dat jaar. Dit resulteerde in een stijging van het familiaal arbeidsinkomen in 2017 ten opzichte van 2016: van 31.557 euro in 2016 tot 33.276 euro in 2017. Dat is de hoogste waarde van de afgelopen 4 jaar. Het familiaal arbeidsinkomen minus de vergoeding voor eigen arbeid geeft het netto-bedrijfsresultaat, wat beschouwd kan worden als beloning voor het management van de bedrijfsleider. Het netto-bedrijfsresultaat is sinds 2014 negatief.

 • Groenten onder glas: netto bedrijfswinst van ruim 116.000 euro

  In de glasgroentesector was de daling van de opbrengsten in 2017 hoger dan de daling van de kosten (exclusief eigen arbeid). Het familiaal arbeidsinkomen daalde daardoor tot 205.151 euro in 2017, toch nog voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te voldoen. Het netto-bedrijfsresultaat was daarmee, voor het vierde jaar op rij, positief en bedroeg 116.599 euro in 2017.

 • Groenten in open lucht: netto bedrijfswinst negatief

  In de sector groenten in open lucht halveerde het familiaal arbeidsinkomen in 2017 tot 61.013 euro. Door een beperkte opbrengstdaling en een sterke kostenstijging daalde in 2017 ook het netto-bedrijfsresultaat tot minus 9.731 euro.

 • Sierteelt onder glas: netto bedrijfswinst van ruim 32.000 euro

  In de sector sierteelt onder glas was de opbrengststijging in 2017 niet voldoende om de kostenstijging te compenseren. Het familiaal arbeidsinkomen daalde in 2017 tot 117.182 euro. Het was daarmee nog ruim voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te voldoen, zodat het netto-bedrijfsresultaat met 32.357 euro in 2017 positief bleef.

 • Fruit: netto bedrijfsresultaat opnieuw negatief

  In de fruitsector nam het familiaal arbeidskomen in 2017 af tot 47.249 euro, door zowel een opbrengstdaling als een kostenstijging. Op die manier was het familiaal arbeidsinkomen onvoldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken. Hierdoor was het netto-bedrijfsresultaat – zoals ook de 3 voorgaande jaren – negatief in 2017 en bedroeg minus 25.508 euro.

 • Melkvee: licht negatief netto bedrijfsresultaat

  In de melkveesector zorgde een sterke stijging van de opbrengst gecombineerd met minder sterk stijgende kosten voor een piek in het familiaal arbeidsinkomen van 78.609 euro in 2017. Dat was net onvoldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dragen, waardoor het netto-bedrijfsresultaat licht negatief uitviel: minus 763 euro.

 • Vleesvee: netto bedrijfsresultaat opnieuw negatief

  In de vleesveesector daalden de opbrengsten in 2017 licht ten opzichte van 2016, bij ongeveer gelijkblijvende kosten. Als gevolg daarvan daalde het familiaal arbeidsinkomen in 2017 tot een dieptepunt: 9.374 euro. Dat was, net als in de afgelopen jaren, ruim onvoldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken, waardoor het netto-bedrijfsresultaat in 2017 verder kelderde en neerkwam op minus 45.995 euro.

 • Varkens: netto bedrijfswinst van ruim 37.000 euro

  In de varkenssector piekte het familiaal arbeidsinkomen in 2017 op 97.878 euro, door sterker toenemende opbrengsten dan kosten. Daarmee dekte het ruimschoots de vergoeding voor eigen arbeid, met een positief netto-bedrijfsresultaat als gevolg. Het netto-bedrijfsresultaat kwam in 2017 neer op 37.357 euro per bedrijf.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Publicaties en cijfers

Publicatiedatum

16 januari 2020

Volgende update

juni 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies