Bedrijfseconomische resultaten per sector

 • Akkerbouw: netto bedrijfsresultaat sinds 2014 negatief

  In de sector akkerbouw compenseerden de lagere kosten in 2016 de lagere opbrengsten dat jaar. Dit resulteerde in een stijging van het familiaal arbeidsinkomen in 2016 ten opzichte van 2015: van 21.720 euro in 2015 tot 31.557 euro in 2016. Dat is de hoogste waarde van de afgelopen drie jaar. Het familiaal arbeidsinkomen minus de vergoeding voor eigen arbeid geeft het netto-bedrijfsresultaat, wat beschouwd kan worden als beloning voor het management van de bedrijfsleider. Het netto-bedrijfsresultaat is sinds 2014 negatief.

 • Groenten onder glas: netto bedrijfswinst van 130.000 euro

  In de glasgroentesector was de toename van de opbrengsten in 2016 hoger dan de stijging van de kosten (exclusief eigen arbeid). Het familiaal arbeidsinkomen steeg daardoor tot 219.335 euro in 2016, en was voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te voldoen. Het netto-bedrijfsresultaat was daarmee, voor het derde jaar op rij, positief en bedroeg 131.429 euro in 2016.

 • Groenten in open lucht: netto bedrijfswinst van meer dan 50.000 euro

  In de sector groenten in open lucht piekte het familiaal arbeidsinkomen in 2016: het steeg tot 123.471 euro. De kostendaling kon de opbrengstdaling in 2016 dus meer dan compenseren. Met een vrijwel gelijkblijvende vergoeding voor eigen arbeid piekte in 2016 ook het netto-bedrijfsresultaat, met een verviervoudiging ten opzichte van 2015.

 • Sierteelt onder glas: netto bedrijfswinst van bijna 40.000 euro

  Ook in de sector sierteelt onder glas was de kostendaling in 2016 ruim voldoende om de opbrengstdaling te compenseren. Het familiaal arbeidsinkomen piekte en steeg in 2016 tot 127.584 euro. Het was daarmee ruim voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te voldoen, zodat het netto-bedrijfsresultaat met 39.189 euro in 2016 positief bleef.

 • Fruit: netto bedrijfsresultaat opnieuw negatief

  In de fruitsector nam het familiaal arbeidskomen in 2016 toe tot 68.672 euro, ook hier door de grotere kosten- dan opbrengstdaling. Desondanks was het familiaal arbeidsinkomen onvoldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken. Hierdoor was het netto-bedrijfsresultaat – zoals ook in 2014 en 2015 – negatief en bedroeg minus 1.910 euro.

 • Melkvee: negatief netto bedrijfsresultaat

  In de melkveesector zorgde de daling van de kosten (exclusief vergoeding voor eigen arbeid), met vrij stabiele opbrengsten, voor een positief familiaal arbeidsinkomen van 32.825 euro in 2016. Dat was  onvoldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dragen, waardoor het netto-bedrijfsresultaat negatief uitviel: minus 43.907 euro.

 • Vleesvee: netto bedrijfsresultaat opnieuw negatief

  In de vleesveesector daalden de opbrengsten in 2016 ten opzichte van 2015, maar de kosten (exclusief vergoeding eigen arbeid) stegen lichtjes. Als gevolg daarvan daalde het familiaal arbeidsinkomen in 2016 tot een dieptepunt: 10.132 euro. Dat was, net als in de afgelopen jaren, ruim onvoldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken, waardoor het netto-bedrijfsresultaat in 2016 verder kelderde en neerkwam op minus 42.969 euro.

 • Varkens: netto bedrijfswinst van bijna 35.000 euro

  In de varkenssector piekte het familiaal arbeidsinkomen in 2016 op 94.255 euro, dit dankzij toenemende opbrengsten in combinatie met de vanaf 2013  dalende veevoederkosten. Hiermee lag het familiaal arbeidsinkomen bijna 2,5 maal hoger dan in 2015. Voor het eerst sinds 2012 dekte het daarmee de vergoeding voor eigen arbeid, met een positief netto-bedrijfsresultaat als gevolg. Het netto-bedrijfsresultaat kwam in 2016 neer op 34.598 euro per bedrijf. 

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Publicaties en cijfers

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

januari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies