Behandeling voor diabetes

 • Ruim 1 op 20 personen met behandeling voor diabetes

  In 2017 werden in het Vlaamse Gewest 54 op de 1.000 personen geïdentificeerd als personen met een behandeling voor diabetes (mellitus) omwille van hun medicatiegebruik, omdat ze een diabetesconventie afsloten, een diabetesopvolging hadden of waren opgenomen in een zorgtraject diabetes. Anders gesteld betekent dit dat in 2017 ruim 1 op de 20 personen werd behandeld voor diabetes (ook  suikerziekte genoemd). 

  In 2009 werden 45 op de 1.000 personen behandeld voor diabetes. Het aandeel steeg gestaag tot 2016.

 • Meer mannen dan vrouwen met behandeling voor diabetes

  Globaal genomen kregen in 2017 in het Vlaamse Gewest iets meer mannen (58 per 1.000) dan vrouwen (51 per 1.000) een behandeling voor diabetes.

  Het aandeel personen met een behandeling voor diabetes stijgt sterk vanaf de leeftijd van 65 jaar. In 2017 hadden er 191 per 1.000 mannen van 75 jaar en ouder een behandeling voor diabetes. Bij vrouwen van die leeftijd waren er dat 172 per 1.000. Dit betekent dat op deze leeftijd bijna 1 op de 5 personen een behandeling voor diabetes kreeg.

 • Hoger aandeel 75-plussers met diabetes in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

  Het aandeel personen met een behandeling voor diabetes varieerde in 2017 per gemeente van 37 tot 91 per 1.000 inwoners. Naargelang van het arrondissement ging de variatie van 49 tot 71 per 1.000 inwoners.

  Bij de personen van 75 jaar en ouder waren in enkele arrondissementen van de provincie West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen en in het arrondissement Maaseik de aandelen van personen met een behandeling voor diabetes veel hoger dan gemiddeld genomen in het Vlaamse Gewest (180 per 1.000 inwoners van die leeftijd). In het arrondissement Antwerpen was dit aandeel het laagst.

 • Vaker behandeling voor diabetes in Waals Gewest dan in andere gewesten

  In het Waalse Gewest waren er in 2017 per 1.000 inwoners meer personen met een behandeling voor diabetes dan in de 2 andere gewesten. In het Waalse Gewest ging het om 76 per 1.000 personen. In het Vlaamse en Brusselse Gewest lag dit aandeel telkens op ongeveer 55 per 1.000 personen.

Bronnen

InterMutualistisch Agentschap (IMA): IMA-atlas

Publicatiedatum

12 december 2019

Volgende update

december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies