Behandeling voor diabetes

 • Ruim 1 op 20 personen worden behandeld voor diabetes

  In 2018 werden in het Vlaamse Gewest 56 op de 1.000 personen behandeld voor diabetes (mellitus) of suikerziekte. Het gaat om personen die medicatie ter behandeling van diabetes gebruiken, die een diabetesconventie afsloten, die een diabetesopvolging hebben of die zijn opgenomen in een zorgtraject diabetes.

  De voorbije jaren is dit aandeel licht gestegen. In 2010 werden 50 op de 1.000 personen behandeld voor diabetes.

 • Meer mannen dan vrouwen met behandeling voor diabetes

  Globaal genomen kregen in 2018 in het Vlaamse Gewest iets meer mannen (60 per 1.000) dan vrouwen (52 per 1.000) een behandeling voor diabetes.

  Het aandeel personen met een behandeling voor diabetes stijgt sterk vanaf de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar. In 2018 werden er in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder 197 per 1.000 mannen behandeld voor diabetes. Bij vrouwen van die leeftijd waren er dat 173 per 1.000. Dit betekent dat op deze leeftijd bijna 1 op de 5 personen een behandeling voor diabetes kreeg.

 • Hoger aandeel 75-plussers met diabetes in Oost- en West-Vlaanderen

  Het aandeel personen met een behandeling voor diabetes varieerde in 2018 per gemeente van 39 tot 87 per 1.000 inwoners. Op niveau van de arrondissementen ging de variatie van 51 tot 74 per 1.000 inwoners.

  Bij de personen van 75 jaar en ouder waren in enkele arrondissementen van de provincie West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen de aandelen van personen met een behandeling voor diabetes veel hoger dan gemiddeld genomen in het Vlaamse Gewest (182 per 1.000 inwoners van die leeftijd). In het arrondissement Antwerpen was dit aandeel het laagst.

 • Vaker behandeling voor diabetes in Waals Gewest dan in andere gewesten

  In het Waalse Gewest waren er in 2018 per 1.000 inwoners meer personen met een behandeling voor diabetes (78 per 1.000 personen) dan in de 2 andere gewesten. In het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren de aandelen nagenoeg gelijk.

Bronnen

InterMutualistisch Agentschap (IMA): IMA-atlas

Publicatiedatum

13 oktober 2020

Volgende update

oktober 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies