Beroepsinkomen

 • Netto beroepsinkomen werkende bevolking gemiddeld op 2.378 euro per maand

  In 2020 lag het netto beroepsinkomen van de Vlaamse werkende bevolking van 20 tot 64 jaar gemiddeld op 2.378 euro per maand. In 2006 ging het om 2.221 euro per maand. Tussen 2006 en 2019 steeg het netto beroepsinkomen met bijna 6% of 0,4% per jaar. Het gaat om bedragen in reële prijzen van 2019, wat wil zeggen dat ze gecorrigeerd zijn voor de inflatie. 

  Het betreft het netto beroepsinkomen van de werkenden van 20 tot 64 jaar die in het jaar voorafgaand aan de enquête minstens 3 voltijds equivalente maanden hebben gewerkt, uitgedrukt per maand. Daarbij zijn de directe belastingen en bijdragen voor de sociale zekerheid in mindering gebracht. 

 • Meer personen met hoger beroepsinkomen in 2020 dan in 2006

  Algemeen gezien hadden in 2020 beduidend meer personen een hoger reëel beroepsinkomen dan in 2006.  
  In 2020 lag het beroepsinkomen bij 37% van de werkenden van 20 tot 64 jaar (die minstens 3 voltijds equivalente maanden hebben gewerkt) lager dan 2.000 euro per maand. In 2006 lag dat aandeel op 48%. De groep met 1.000 tot 2.000 euro per maand telde in 2020 bijna 30% van de bevolking, in 2006 39%. Bij ruim 7% van de werkenden lag het beroepsinkomen in 2020 lager dan 1.000 euro, tegenover 9% in 2006.  

  Iets meer dan 18% van de werkenden van 20 tot 64 jaar had in 2020 een beroepsinkomen van meer dan 3.000 euro per maand. In 2006 was dat ruim 15%. In 2020 verdiende 6% meer dan 5.000 euro per maand, tegenover 5% in 2006. 

 • Sterkere toename van beroepsinkomen bij vrouwen

  Het beroepsinkomen van werkende mannen lag in 2020 op 2.637 euro. Dat is bijna 4% hoger dan in 2006. Bij werkende vrouwen nam het beroepsinkomen veel sterker toe (+17%), van 1.799 euro in 2006 tot 2.098 euro in 2020.  Het verschil in beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen verminderde daardoor van 741 euro per maand in 2006 tot 539 euro in 2020 (-27%).  

 • Laagste beroepsinkomen bij 20- tot 34-jarigen

  Het gemiddelde beroepsinkomen van werkenden van 20 tot 34 jaar lag in de hele periode 2006-2020 veel lager dan dat van de oudere leeftijdsgroepen. In 2020 bedroeg het 2.009 euro per maand. Bij de 3 oudere leeftijdsgroepen zijn de verschillen beperkt. Het beroepsinkomen lag in 2020 het hoogst bij de 45- tot 54-jarigen (2.555 euro).  

  Tussen 2006 en 2020 steeg het reële beroepsinkomen het sterkst bij de 55- tot 64-jarigen (+11%), gevolgd door de 45- tot 54-jarigen (+9%). Bij de 55- tot 64-jarigen steeg het beroepsinkomen met 8% en bij de 20- tot 34-jarigen met bijna 7%. 

 • Veel hoger beroepsinkomen bij hooggeschoolden

  Er zijn in het beroepsinkomen van de werkende bevolking van 20 tot 64 jaar grote verschillen naar onderwijsniveau. Het netto beroepsinkomen van hooggeschoolden lag in 2020 gemiddeld op 2.648 euro per maand. Bij middengeschoolden ging het om 2.085 euro per maand en bij laaggeschoolden om 1.880 euro. 

  In de periode 2006-2020 nam het netto beroepsinkomen bij middengeschoolden toe met 6%, bij laaggeschoolden met 5% en bij hooggeschoolden met 1%. 

 • Lager beroepsinkomen bij werkenden met hinder door handicap of langdurig gezondheidsprobleem

  In 2020 verdienden werkende personen met hinder wegens een handicap of een langdurig gezondheidsprobleem gemiddeld 1.948 euro per maand. Bij personen zonder hinder ging het om 2.432 euro per maand.  

  Het beroepsinkomen steeg tussen 2006 en 2020 bij personen met hinder (+10%) iets sterker dan bij personen zonder hinder (+8%). 

 • Lager beroepsinkomen bij personen geboren buiten EU

  In 2020 lag het netto beroepsinkomen bij personen die buiten de Europese Unie (EU) zijn geboren gemiddeld op 2.107 euro per maand. Bij personen geboren in België bedroeg het 2.405 euro. Het beroepsinkomen van personen geboren in een ander EU-land dan België lag op 2.242 euro. 

  Het beroepsinkomen van personen geboren buiten de EU steeg tussen 2009 en 2020 met bijna 17%, vooral omwille van de forse stijging tussen 2019 en 2020. Bij personen geboren in de EU steeg het eveneens met bijna 3% en bij de personen geboren in België met ruim 6%. 

 • Laagste beroepsinkomen in Waals Gewest

  In 2020 lag het gemiddeld netto beroepsinkomen in het Vlaamse Gewest (2.378 euro per maand) lager dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (2.460 euro). Het lag wel beduidend hoger dan in het Waalse Gewest (2.198 euro).   

  Het beroepsinkomen in het Vlaams Gewest steeg met 7% in de periode 2006-2020 en in het Waalse Gewest met ruim 1%. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest daalde het beroepsinkomen met 6%.  

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey

Definities

Beroepsinkomen: de totale vergoeding (in geld of natura) die een werkende persoon (werknemer of zelfstandige) ontvangt voor de geleverde/verkochte professionele arbeid, goederen en diensten, in zijn hoofdactiviteit en nevenactiviteit(en) samen. In de berekening van het beroepsinkomen wordt hier enkel rekening gehouden met de werkenden die in het jaar voorafgaand aan de enquête minstens 3 voltijds equivalente maanden hebben gewerkt.

Publicatiedatum

5 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies