Beschermd patrimonium

 • 11.327 beschermde monumenten

  Vlaanderen telde eind 2018 11.327 beschermde monumenten.

  In 2018 werden beschermingsbesluiten ondertekend van in totaal 98 beschermde monumenten. Dit is een stijging tegenover 2017 toen 65 monumenten definitief beschermd werden.

 • 1.565 beschermde stads- en dorpsgezichten

  In 2018 werden 2 stads- en dorpsgezichten beschermd. Dat zijn er 7 minder dan in 2017.
  Eind 2018 telde Vlaanderen 1.565 beschermde stads- en dorpsgezichten.

 • 683 beschermde cultuurhistorische landschappen

  In 2018 werden 3 cultuurhistorische landschappen beschermd. In 2017 waren dit er 4. In 2015 en 2016 was dat er telkens maar 1. In de meeste jaren werden elk jaar meerdere landschappen beschermd, met een piek tussen 1974 en 1979.

  In totaal telde Vlaanderen eind 2018 683 beschermde cultuurhistorische landschappen.

 • 41 beschermde archeologische sites

  In 2018 werden in totaal 5 archeologische sites definitief beschermd, wat het totale aantal definitieve beschermingen eind 2018 op 41 brengt.

 • 32 afgebakende erfgoedlandschappen

  Vlaanderen telde eind 2018 in totaal 32 afgebakende erfgoedlandschappen.

  In 2009 werden de eerste erfgoedlandschappen in Vlaanderen afgebakend in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Sindsdien zetten openbare besturen op alle niveaus in op dit instrument. In 2018 kreeg het agentschap Onroerend Erfgoed 7 meldingen van afgebakend erfgoedlandschap binnen. In 2017 ging het om 1 melding.

 • Oppervlakte beschermd patrimonium stijgt

  De grootste oppervlakte beschermd patrimonium is dat van het cultuurhistorisch landschap. Eind 2018 ging het om 42.613 hectare (ha). Voor archeologische sites was de totale beschermde oppervlakte 1.153 ha. Voor stads- en dorpsgezichten was dat 9.314 ha.

 • 31 vaartuigen beschermd

  In 2018 werden 3 vaartuigen beschermd. Eind 2018 waren er in totaal 31 beschermde vaartuigen.

Publicatiedatum

26 april 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies