Beschikbare woonpercelen

  • Iets meer dan 275.000 percelen beschikbaar voor bebouwing

    Het Vlaamse Gewest telde begin 2017 275.105 percelen beschikbaar voor bebouwing, samen goed voor een totale oppervlakte van 42.601 hectare (ha). Het gaat hierbij om de totale voorraad aan bouwpercelen, niet om de hoeveelheid bouwpercelen die te koop staan.

    81% van het beschikbare aanbod ligt in woongebied, 19% in woonuitbreidingsgebied.

  • Meeste woonpercelen beschikbaar in de Kempen

    Het grootste aantal woonpercelen is beschikbaar in de Kempen (provincies Limburg en Antwerpen), maar ook ten westen van Brussel zijn er nog grote aantallen woonkavels ter beschikking. In verschillende centrumsteden kan nog bijgebouwd worden: Genk staat hierbij vooraan met nog 4.874 beschikbare woonpercelen. In de provincie West-Vlaanderen is het potentieel woonaanbod het kleinst.

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

maart 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies