Beveiligingsacties op het internet door burgers

 • Iets meer dan helft van Vlamingen maakt back-up van bestanden, bijna 3 op 10 wijzigt browserinstellingen

  In 2015 maakte 53% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar een back-up van zijn bestanden op een externe drager of naar een opslagruimte op het internet.
  Bijna 3 op de 10 Vlamingen uit dezelfde leeftijdsgroep wijzigden in 2016 de instellingen van hun webbrowser om de aanmaak van cookies te verhinderen of te beperken.

 • Ouderen, laaggeschoolden en mensen met laag inkomen minder vertrouwd met beveiligingsacties op internet

  De kans op het uitvoeren van de vermelde beveiligingsacties hangt samen met de leeftijd, de opleiding en het inkomen. De kans dat een persoon deze beveiligingsacties uitvoert, wordt kleiner met de leeftijd en groter met de opleiding of het inkomen. Voor het wijzigen van de instellingen van de webbrowser om de aanmaak van cookies op de computer te verhinderen is er ook een verschil voor het geslacht. Een kleiner aandeel van de vrouwen dan van de mannen wijzigt deze instellingen van zijn webbrowser. 

 • Vlaanderen behoort tot Europese middenmoot voor beveiligingsacties

  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (48%) en in het Waalse Gewest (42%) zijn de burgers minder vertrouwd met het maken van back-ups dan in het Vlaamse Gewest (53%). Het Vlaamse Gewest hoort op dit vlak tot de betere middenmoot binnen de Europese Unie. In Luxemburg maakt 71% van de bevolking back-ups van hun bestanden.
  Omgekeerd zijn de inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (38%) en het Waalse Gewest (35%) beter vertrouwd met het wijzigen van de browserinstellingen dan de Vlamingen (29%). Het Vlaamse aandeel komt overeen met het Europese gemiddelde (beide 29%). In Luxemburg wijzigt meer dan de helft van de bevolking de instellingen van een webbrowser (53%).

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies