Beveiligingsacties op het internet door burgers

 • Bijna 2 op 3 Vlamingen maken back-ups van hun bestanden op een externe drager of op een opslagruimte op het internet

  In 2019 plaatste 64% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar een reservekopie van zijn bestanden op een externe drager of op een opslagruimte op het internet.

  Het aandeel personen dat dergelijke back-ups heeft uitgevoerd, wordt kleiner met de leeftijd en groter met de opleidding of het inkomen. Dat hangt gedeeltelijk samen met het internetgebruik.

  Verder beschermen meer mannen dan vrouwen hun documenten via back-ups.

 • Vlaanderen scoort goed in vergelijking met EU-landen voor maken van back-ups

  Het aandeel van de bevolking dat back-ups maakt op een externe drager of op een opslagruimte op het internet ligt in het Vlaamse Gewest (64%) hoger dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (56%) en in het Waalse Gewest (59%).

  Hiermee heeft het Vlaamse Gewest hetzelfde percentage als Zweden dat de derde plaats in de EU28-rangschikking inneemt voor deze indicator. Het gemiddelde voor de EU28 bedraagt 48%.

Publicatiedatum

30 april 2020

Volgende update

april 2023

Meer cijfers

Contact

Vorige versies