Bevolking in ernstige materiële deprivatie

 • 2% Vlamingen leeft in een huishouden in ernstige materiële deprivatie

  In 2018 leefde 2% van de Vlamingen in een huishouden in ernstige materiële deprivatie. Dat komt overeen met ongeveer 130.000 personen. Het gaat om huishoudens die een aantal basisitems moeten missen of een aantal zaken niet kunnen doen omwille van financiële redenen.

  Het aandeel ernstig gedepriveerden schommelt sinds 2004 nagenoeg steeds tussen 2% en 3% van de Vlaamse bevolking. In 2010 zakte dat aandeel beperkt onder de 2% en in 2012 kwam het iets boven de 3% uit. Enkel tussen deze 2 jaren was er sprake van een significante stijging van het aandeel personen in ernstige materiële deprivatie.

 • Materiële deprivatie hoger bij eenoudergezinnen en werklozen

  Naar geslacht en leeftijd blijven de verschillen in materiële deprivatie vrij beperkt.

  Opgedeeld naar huishoudtype lag het aandeel in 2018 het hoogst bij personen in eenoudergezinnen (11%) en eenpersoonshuishoudens (6%). In vergelijking met 2006 is het aandeel bij grote gezinnen gedaald.

  Naar activiteitenstatus is het hoogste aandeel met ernstige materiële deprivatie te vinden bij werklozen (11%).

  Ten slotte lag de materiële deprivatie in 2018 veel hoger bij huurders (8%) dan bij eigenaars (0%).

 • Ernstige materiële deprivatie in Vlaanderen blijft in Europees perspectief beperkt

  Er zijn in Vlaanderen relatief gezien minder personen in ernstige materiële deprivatie dan in de andere Belgische gewesten. In het Waalse Gewest ging het in 2018 om 9% van de bevolking, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om 10%. In België in zijn geheel lag dat aandeel op 5%.

  Het aandeel personen in ernstige materiële deprivatie lag in 2018 in de landen van de Europese Unie (EU) op 6% van de bevolking. Luxemburg (1%), Zweden (2%) en Nederland (2%) kenden de laagste materiële deprivatie. In Bulgarije (21%) lag dat aandeel het hoogst, gevolgd door Roemenië (17%) en Griekenland (17%).

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Armoede of sociale uitsluiting (EU2020-indicator) (pdf)

Statbel: EU-SILC-survey

Eurostat: Database

Definities

Ernstige materiële deprivatie: een huishouden leeft in ernstige materiële deprivatie als het minstens 4 van de volgende 9 items mist of niet kan doen omwille van financiële redenen: 
- 1 week vakantie buitenshuis per jaar
- een maaltijd met vis, vlees, kip of vegetarisch alternatief om de 2 dagen
- een wasmachine
- een kleuren-tv
- een telefoon/GSM
- een auto
- de rekeningen voor huur, hypotheek, nutsvoorzieningen of andere aankopen kunnen betalen
- het huis degelijk kunnen verwarmen
- een beperkte onverwachte financiële uitgave (1.100 euro) kunnen doen

Publicatiedatum

25 juni 2019

Volgende update

oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies