Bevolking in subjectieve armoede

 • 10% van bevolking geeft aan moeilijk rond te komen met beschikbaar inkomen

  In 2020 leefde 10% van de bevolking in het Vlaamse Gewest in subjectieve armoede. Dat komt overeen met ongeveer 660.000 personen. Het gaat om personen die leven in een huishouden dat zelf aangeeft moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen met het beschikbare inkomen.

  De EU-SILC-enquête waarop deze cijfers gebaseerd zijn, werd in 2019 ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel kan gesteld worden dat het aandeel in subjectieve armoede in de meest recente jaren iets lager ligt dan in de periode 2009-2012. 

 • Subjectieve armoede hoogst bij werklozen, huurders en eenoudergezinnen

  Naar geslacht en leeftijd bleef het verschil op vlak van subjectieve armoede in 2020 beperkt. Het hoogste aandeel dat aangeeft moeilijk rond te komen was te vinden bij werklozen (37%). Ook huurders (27%), personen in eenoudergezinnen (25%), alleenstaanden (20%), niet-actieven zonder gepensioneerden (21%) en laaggeschoolden (17%) kenden een duidelijk hogere subjectieve armoede dan gemiddeld.

 • Subjectieve armoede in Vlaams Gewest lager dan in andere gewesten en EU-gemiddelde

  Er zijn in het Vlaamse Gewest relatief gezien minder personen in een huishouden dat aangeeft (zeer) moeilijk rond te komen dan in de andere Belgische gewesten. In het Vlaamse Gewest ging het in 2019 om 12% van de bevolking, in het Waalse Gewest om 26% en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om 36%.

  Het aandeel personen in subjectieve armoede lag in 2019 in de EU27-landen op 19% van de bevolking. In Duitsland, Finland, Zweden en Denemarken lag dat percentage lager dan 10%. In Griekenland (71%) lag het aandeel het hoogst, gevolgd door Bulgarije (50%). 

  Cijfers voor 2020 zijn nog niet voor alle EU-landen beschikbaar. 

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey
Eurostat: Database

Publicatiedatum

10 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies