Bevolking naar burgerlijke staat

 • Helft van volwassen Vlamingen gehuwd

  Begin 2019 was bijna de helft van de volwassen bevolking in het Vlaamse Gewest gehuwd (in een eerste of in een volgend huwelijk). Gescheiden personen en verweduwde personen (weduwnaars en weduwes) maakten respectievelijk 11% en 7% uit van de volwassen bevolking. Bijna 1 op de 3 volwassenen was ongehuwd.

  Sinds 2000 is het percentage gehuwde volwassenen gestaag gedaald. Door uitstel en/of afstel van een (eerste of volgend) huwelijk in de voorbije decennia is het percentage ongehuwde volwassenen toegenomen. 

  De toename van het aantal echtscheidingen sinds de jaren 1970 leidde tot een beperkte toename van het percentage gescheiden personen. 

  De toegenomen levensverwachting bracht een lichte daling van het percentage verweduwde personen met zich mee.

 • Meer gescheiden vrouwen dan mannen

  Begin 2019 waren er in het Vlaamse Gewest beduidend meer ongehuwde mannen dan ongehuwde vrouwen. Iets meer vrouwen dan mannen waren uit de echt gescheiden (en (nog) niet opnieuw gehuwd). Er waren veel meer weduwen dan weduwnaars.

 • Gescheiden personen zijn vooral vijftigers

  Begin 2019 was bijna 1 op de 4 ongehuwde volwassenen een dertiger.

  De grootste groep uit de echt gescheiden personen waren vijftigers. Maar ook oudere personen behoorden tot de groep gescheidenen, dit als gevolg van een echtscheiding op latere leeftijd en/of door de keuze om niet opnieuw te huwen.

  De grootste groep weduwnaars en weduwen waren tachtigers.

 • 3 op de 10 ongehuwde volwassenen woont samen met een partner

  Begin 2018 woonden in het Vlaamse Gewest 4 op de 10 ongehuwde volwassenen bij hun ouder(s). 2 op de 10 ongehuwde volwassenen woonden alleen en 3 op de 10  woonden samen met hun partner, al dan niet met inwonende kinderen.

  Ruim 4 op de 10 uit de echt gescheiden personen woonden alleen. Ruim 3 op de 10 gescheiden personen woonden met een partner samen, al dan niet met inwonende kinderen. 2 op de 10 gescheiden personen woonden als alleenstaande ouder.

  2 op de 3 verweduwde personen woonden alleen.

 • Keuze voor huwelijk niet overal in Vlaanderen even sterk

  Begin 2019 hadden in het Vlaamse Gewest 2 op de 3 volwassenen ooit een huwelijk gesloten: ze waren op dat moment gehuwd of hertrouwd, uit de echt gescheiden of verweduwd. 

  In de provincies West-Vlaanderen en Limburg lag het aandeel ooit-gehuwden het hoogst. In een aantal kustgemeenten waren 3 op de 4 volwassen ooit-gehuwden. In Leuven en Gent waren er het minst ooit-gehuwden en dus het meest ongehuwde volwassenen. Deze verschillen hangen onder meer samen met de leeftijd van de inwoners.

 • Meer gehuwden in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het Vlaamse Gewest onderscheidde zich in 2019 van de 2 andere gewesten door een hoger percentage gehuwden en door een lager percentage ongehuwde volwassenen.

  In het Waalse Gewest was het percentage gescheiden personen iets hoger. 

  Bij een vergelijking met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest moet men rekening houden met het hogere percentage met een niet-gekende burgerlijke staat, alsook met de jongere leeftijdsopbouw van de bevolking. Er waren begin 2019 relatief gezien minder verweduwde personen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

Publicatiedatum

9 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies