Bevolking naar leeftijd en geslacht

 • Vlaamse leeftijdspiramide heeft zware top en smalle basis

  De bevolkingspiramide van het Vlaamse Gewest in 2019 vertoont het karakteristieke profiel van een verouderde bevolking: een zware top en een smalle basis. De 50- tot 64-jarigen wegen als babyboomgeneratie zwaar door in de wettelijke bevolking. Dat is zowel bij mannen als vrouwen het geval.

  Er zijn in het Vlaamse Gewest iets meer vrouwen dan mannen. In 2019 ging het om 102 vrouwen per 100 mannen. Bij de ouderen is het verschil tussen de geslachten het grootst: bij de 65-plussers zijn er 122 vrouwen per 100 mannen, bij de 80-plussers 160 vrouwen per 100 mannen. 
   

 • Vlaamse bevolking vergrijst: 1 op 5 is 65-plusser

  Sinds de eeuwwisseling nam het aandeel van de wettelijke bevolking van 65 jaar of ouder toe: van 16,7% in 2000 over 18,2% in 2010 naar 20,2% in 2019. Het aandeel jonger dan 18 jaar daalde van 20,6% in 2000 naar 19,4% in 2019. Ook het aandeel van de brede middengroep tussen 18 en 64 jaar daalde: van 62,7% in 2000 naar 60,4% in 2019. 

  De leeftijdsgroep van '18-24-jarigen' (potentiële instroom van 'jongvolwassenen' op de arbeidsmarkt) is heden merkbaar kleiner dan de leeftijdsgroep van '58-64-jarigen' (potentiële uitstroom van 'senioren' op de arbeidsmarkt). Anno 2019 staan tegenover 100 senioren nog slechts 84 jongvolwassenen; bij de eeuwwisseling (anno 2000) was dat nog 116.

 • Meer dan 1 op 4 inwoners aan de kust is 65-plusser

  In bijna 9 op de 10 gemeenten van het Vlaamse Gewest lag het aandeel 65-plussers in 2019 tussen 18% en 22%. Het aandeel is het laagst in Vilvoorde en Machelen (minder dan 15%). In heel wat kustgemeenten daartegenover ligt het aandeel 65-plussers hoger dan 25%, met Koksijde als uitschieter (40%). Ook gemeenten als Schilde (25%), Aartselaar (25%), Sint-Martens-Latem (26%) en Horebeke (27%) tellen veel 65-plussers in hun bevolking. In de grote steden Antwerpen (16%) en Gent (17%) is het aandeel relatief beperkt.

 • Vlaanderen qua vergrijzing op Europese lijn

  Het aandeel 65-plussers binnen de gewoonlijk verblijvende bevolking in het Vlaamse Gewest lag in 2018 met 20% zeer dicht bij het gemiddelde voor de Europese Unie (19,7%). Dat aandeel ligt lager in het Waalse Gewest (18,2%) en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (13,1%). In de Europese Unie wordt de hoogste waarde genoteerd in Italië (22,6%), de laagste in Ierland (13,8%).

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Stand van de bevolking
Statbel: Bevolking
Eurostat: Database

Definities

Gewoonlijk verblijvende bevolking: de bevolking die haar gewone verblijfplaats heeft in het land zoals gepubliceerd door het Europese statistiekbureau Eurostat. Personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers worden hierin ook meegeteld.
Wettelijke bevolking: de in het Rijksregister ingeschreven bevolking zoals gepubliceerd door het Belgische statistiekbureau Statbel. Het gaat om inwoners met een recht op permanent verblijf of vestiging in België of met een recht op tijdelijk verblijf in het land. De personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers worden hierin niet meegeteld.

Publicatiedatum

9 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies