Bevolking naar leeftijd en geslacht

 • Vlaamse leeftijdspiramide heeft zware top en smalle basis

  De bevolkingspiramide van het Vlaamse Gewest vertoonde in 2021 het karakteristieke profiel van een verouderde bevolking: een zware top en een smalle basis.

  De groep van 55- tot 59-jarigen is de grootste leeftijdsgroep in de wettelijke bevolking. Het betreft hier mannen en vrouwen geboren tussen 1961 en 1965, topjaren van de babyboom.

  De leeftijdsgroep van honderdjarigen aan de top telt voor het eerst meer dan 1.000 leden. De bredere leeftijdsgroep van 85-plussers staat voor 3,2% van de totale bevolking.

  De leeftijdsgroep van min-5-jarigen aan de basis is opvallend kleiner dan de leeftijdsgroep van 5- tot 9-jarigen. Die krimp verwijst naar het dalend aantal geboorten in recente jaren.

  Globaal waren er begin 2021 in het Vlaamse Gewest meer vrouwen dan mannen: 102 vrouwen tegen 100 mannen. Bij de oudere bevolking was het overwicht van vrouwen veel groter. Er waren 121 vrouwen tegen 100 mannen onder de 65-plussers, 185 vrouwen tegen 100 mannen onder de 85-plussers en 454 vrouwen tegen 100 mannen onder de honderdjarigen.

 • Vlaamse bevolking vergrijst: 1 op 5 is 65-plusser

  Sinds 2000 nam het aandeel van de bevolking van 65 jaar of ouder toe: van 17% in 2000 over 18% in 2010 naar 21% in 2021. Het aandeel jonger dan 18 jaar daalde van 21% in 2000 naar 19% in 2021. Ook het aandeel van de brede middengroep tussen 18 en 64 jaar daalde: van 63% in 2000 naar 60% in 2021.

  De leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar (potentiële instroom van 'jongvolwassenen' op de arbeidsmarkt) is tegenwoordig merkbaar kleiner dan de leeftijdsgroep van 58 tot 64 jaar (potentiële uitstroom van 'senioren' op de arbeidsmarkt). In 2021 stonden 81 jongvolwassenen tegenover 100 senioren, in 2000 waren dat nog 116 jongvolwassenen tegenover 100 senioren.

 • In meeste kustgemeenten is derde van bevolking 65-plusser

  In 2 op de 3 gemeenten van het Vlaamse Gewest lag het aandeel 65-plussers in de totale bevolking in 2021 tussen 18% en 22%. In ruim 1 op de 4 gemeenten lag dat aandeel van ouderen in de bevolking nog hoger.

  In 7 van de 10 kustgemeenten maken 65-plussers meer dan 30% van de bevolking uit. In Aartselaar, Herstappe, Sint-Martens-Latem en Horebeke is meer dan 25% van de inwoners een 65-plusser. Het aandeel 65-plussers ligt het laagst in Drogenbos, Spiere-Helkijn, Machelen en Vilvoorde, met minder dan 16% 65-plussers in hun bevolking.

  In het algemeen kleurt de bevolking wat grijzer in de provincie West-Vlaanderen, in de Vlaamse Ardennen, in zuidelijk Vlaams-Brabant en in delen van Limburg, alsook in gemeenten aan de oostzijde van de stad Antwerpen.

  In de centrumsteden Antwerpen, Gent en Leuven is het aandeel ouderen relatief beperkt (minder dan 17% 65-plussers in de bevolking).

 • Vlaams Gewest voor aandeel 65-plussers en 85-plussers op het EU-gemiddelde

  Het aandeel 65-plussers binnen de gewoonlijk verblijvende bevolking in het Vlaamse Gewest lag in 2020 dicht bij het gemiddelde voor de Europese Unie (EU27) (21%). Door de jongere bevolking van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest scoort België (19%) wat lager op dit vlak. Het hoogste aandeel 65-plussers is te vinden in Italië (23%), het laagste in Ierland (14%).

  Het aandeel 85-plussers binnen de gewoonlijk verblijvende bevolking lag in 2020 in het Vlaamse Gewest op 3,1%, net iets boven het gemiddelde voor de EU27 (2,9%). Ook in dit opzicht scoort het Vlaamse Gewest hoger dan de beide overige gewesten uit. België (2,9%) bekleedt een 6de plaats onder de Europese lidstaten. Het hoogste aandeel 85-plussers is voor Italië (3,7%), het laagste voor Slovakije (1,5%).

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Structuur van de bevolking
Statbel: Bevolking
Eurostat: Database

Definities

Gewoonlijk verblijvende bevolking: de bevolking die haar gewone verblijfplaats heeft in het land zoals gepubliceerd door het Europese statistiekbureau Eurostat. Personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers (verzoekers om internationale bescherming) worden hierin deels meegeteld (naargelang de verblijfsduur).

Wettelijke bevolking: de in het Rijksregister ingeschreven bevolking zoals gepubliceerd door het Belgische statistiekbureau Statbel. Het gaat om inwoners met een recht op permanent verblijf of vestiging in België of met een recht op tijdelijk verblijf in het land (>3 maanden). De personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers (verzoekers om internationale bescherming) worden hierin niet meegeteld.

Publicatiedatum

7 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies