Bevolking naar nationaliteit

 • Bijna 1 op 10 heeft buitenlandse nationaliteit

  Begin 2019 woonden er in het Vlaamse Gewest ruim 5.993.000 personen met een Belgische nationaliteit en bijna 596.000 personen met een buitenlandse nationaliteit. Het aandeel buitenlanders kwam daarmee op 9,0% van de totale bevolking. Begin 2000 ging het om net geen 5% van de bevolking.

  Bijna 2 op de 3 van het totaal aantal buitenlanders heeft een nationaliteit van één van de landen van de Europese Unie (zonder België).

 • Nederlanders grootste buitenlandse nationaliteitsgroep

  De grootste buitenlandse nationaliteitsgroep zijn de Nederlanders. Begin 2019 ging het om bijna 142.000 personen, wat overeenkomt met 24% van het totaal aantal buitenlanders. Daarna volgen de Polen, Roemenen, Marokkanen, Italianen, Bulgaren en Fransen. De Spanjaarden, Turken en Portugezen vervolledigen de top 10.

 • Stijging tussen 2000 en 2019 relatief gezien grootst bij EU13-groep

  Algemeen genomen verdubbelde het aantal personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen tussen 2000 en 2019. Die stijging was relatief gezien het grootst bij de groep personen met een nationaliteit van de EU13-landen, de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (toegetreden sinds 2004). Ook bij de personen met een nationaliteit van buiten Europa, Turkije en de Maghreb (‘andere landen’) en bij de personen met een nationaliteit van de Europese landen buiten de EU lag die toename hoger dan gemiddeld. Daartegenover staat dat het aantal personen met een nationaliteit van de West- en Noord-EU15-landen, van Turkije en van de Maghreb-landen tussen 2000 en 2019 is gedaald.

 • Buitenlanders zijn gemiddeld jonger dan Belgen

  De gemiddelde leeftijd van personen met een buitenlandse nationaliteit ligt lager dan die van Belgen. Dat blijkt uit de leeftijdsverdeling van beide groepen. Het aandeel van de leeftijdsgroepen tot 9 jaar en van 20 tot 49 jaar ligt bij de buitenlanders hoger dan bij de personen met de Belgische nationaliteit. Bij de groepen vanaf 50 jaar is het omgekeerd.

 • Meeste buitenlanders wonen in rand rond Brussel, grootsteden en grensstreek

  Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit ligt het hoogst in de rand rond Brussel, in de grootsteden Antwerpen en Gent, in de grensstreek met Nederland in de provincies Antwerpen en Limburg en in Midden-Limburg. Ook de centrumsteden scoren relatief hoog.

  De nationaliteit van de buitenlanders verschilt van regio tot regio. Aan de grens met Nederland gaat het vooral om Nederlanders, in de rand rond Brussel om EU-burgers. De personen met een niet-EU-nationaliteit wonen hoofdzakelijk in Antwerpen, Gent en de centrumsteden.

 • Aandeel buitenlanders in Vlaanderen iets boven EU-gemiddelde

  Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit lag in 2018 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (35%) en het Waalse Gewest (10%) hoger dan in het Vlaamse Gewest. In België in zijn geheel ging het om 12% van de totale bevolking.

  In de hele Europese Unie had iets minder dan 8% van de bevolking een buitenlandse nationaliteit. In het Vlaamse Gewest lag dat aandeel beperkt hoger. In Luxemburg ligt het aantal buitenlanders het hoogst: daar heeft bijna de helft van de bevolking een buitenlandse nationaliteit.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Structuur van de bevolking
Statbel: Bevolking naar nationaliteit
Eurostat: Database

Definities

Centrumsteden: In het kader van haar stedenbeleid duidde de Vlaamse overheid 13 'centrumsteden' aan. Het gaat om Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

EU13-landen: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Malta en Cyprus, vanaf 2013 ook Kroatië.

Maghreb-landen: Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Mauritanië.

West- en  Noord-EU15-landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Finland.

Publicatiedatum

9 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies